KYC i bankbranchen: Hvorfor det er vigtigt og hvordan man overholder det

KYC, eller Kend Din Kunde, nogle gange kaldet Kend Din Klient, er en vigtig procedure i bankbranchen. KYC har til formål at sikre bankerne handler med legitime kunder, og at de overholder KYC bank reglerne. Vigtigheden bag KYC kan ikke blive overvurderet. Regulativet hjælper både kunderne såvel som bankerne ved at beskytte dem mod svindel og andre ulovlige aktiviteter. I denne artikel vil vi diskutere hvorfor KYC er så vigtig, og hvordan du kan overholde KYC bank regulativerne. 

Hvorfor er KYC vigtigt?

KYC er den vigtigste del når det gælder om at vedligeholde og skabe et sundt finansielt system. KYC retningslinjerne hjælper med at forhindre bankerne bliver brugt af kriminelle til hvidvask af penge, men gør dem også i stand til bedre at kunne betjene deres kunder, og håndtere risici på en fornuftig måde.

KYC består af at identificere og bekræfte kunderne identitet, gennem uafhængige og troværdige kilder af dokumenter, data eller anden information.

For de individuelle kunder vil bankerne indsamle kundens information omkring identitet, såsom adresse og et nyligt fotografi. Lignende information vil også skulle stilles til rådighed for fælles indehavere eller indehavere af mandater.

For ikke-individuelle kunder vil bankerne indsamle identitets data for at bekræfte den juridiske enheds status, gældende adresse, de underskriftsberettigede og de reelle ejere.

Banker kan nægte at åbne en konto, eller annullere et igangværende samarbejde hvis kunden ikke kan imødekomme mindstekravene fra KYC.


Hvordan fungerer KYC i bankbranchen?

Som det står nu kan KYC processen deles op i tre segmenter. Først indsamler bankerne kundens information. Dette inkluderer data såsom kundens navn, adresse og fødselsdato.

Dernæst bekræfter bankerne denne information. Dette gøres som regel ved at sammenligne den tilsendte information med offentlige databaser og registre.

Når dette er sket opdaterer bankerne deres kunders information jævnligt, for at sikre information er korrekt og stadig er gældende.


Hvis man ikke overholder dette kan der blive udstedt store bøder.


Hvilken information har bankerne brug for med hensyn til KYC?

Bankerne har behov for at indsamle forskellige oplysninger til forskellige kontotyper. Som nævnt ovenfor, vil bankerne for de fleste individuelle konti have behov for at indsamle kundens navn, adresse og fødselsdato. Til ikke-individuelle konti, eller virksomhedskonti, skal bankerne også indsamle virksomhedens CVR nummer, status på virksomheden, og identificere de reelle ejere. 

Typer af KYC i banksektoren

Bankerne følger forskellige typer regler for KYC i banksektoren.

De obligatoriske informationer vedrørende KYC for at åbne en bankkonto inkluderer følgende:

  • Bevis på adresse
  • Bevis på identitet
  • Bevis på fødselsdato
  • Bevis på statsborgerskab eller opholdstilladelse
  • Virksomhedens identifikationsnummer (CVR) eller CPR-nummer (CPR)

Bankerne kan også kræve yderligere information i forbindelse med KYC reglerne, alt afhængigt af kontotypen eller den gældende transaktion. For eksempel kan bankerne kræve at kunderne udsteder bevis på indtægt eller beskæftigelse når de åbner en ny konto, eller anmoder om et banklån.


Hvor ofte skal bankerne opdatere KYC informationen?

Bankerne er påkrævet at holde deres KYC information opdateret på en jævnlig basis. Dette gøres oftest en gang om året, eller når der sker ændringer i kundens information. Dette er hvorfor at bankrådgiveren ofte beder om kundens adresse når man kontakter banken, så de kan bekræfte informationen stadig er korrekt.

For at overholde KYC reglerne skal du derfor sikre at dine relevante informationer holdes ajour.


Hvad er fordelene ved KYC?

KYC byder på mange fordele, både for bankerne og kunderne. Ved at overholde KYC reglerne, kan bankerne vise at de er dedikerede i forhold til at beskytte deres kunder. Dette kan hjælpe med at bygge tillid mellem banken og dens kunder. Ydermere kan KYC også hjælpe til at forhindre svindel og hvidvask, såvel som andre anti-sociale og ulovlige aktiviteter. 

Dette hjælper med at bringe stabilitet og investeringer til landet, da de finansielle rammer bliver anset som mindre risikable og mere pålidelige. Ved at minimere usikkerheden, kan institutioner låne flere penge til deres kunder, og derfor øge antallet og mængden af investorer og den lokale økonomiske profit. 

Et antal lande og økonomiske områder benytter finansielle agenturer eller tilsynsmyndigheder til at overse og bekæmpe af hvidvaskning af penge, som overvåger finansielle transaktioner for at forhindre skatteunddragelse, finansiering af terrorisme og andre anti-sociale aktiviteter.

Alle disse agenturer er del af den såkaldte Global Financial Action Task Force (FATF) – som overser de globale finansielle transaktioner.


Hvad er udfordringerne ved KYC?

Der er også visse udfordringer i forbindelse med overholde af KYC reglerne. En udfordring er at det kan være tidskrævende og omkostningsfuldt for bankerne at indsamle og bekræfte kundernes information. 

Ydermere kan KYC kravene for bankerne variere fra land til land. Dette kan gøre det svært for banker med kunder i flere lande at overholde de forskellige og gældende KYC regler.

Derfor er det i øjeblikket et mål for branchen at opnå en bæredygtig og effektiv overholdelse af reglerne. Det er her at den evigt udviklende teknologi træder ind på scenen.


KYC og LEI

Den såkaldte Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) foretog en undersøgelse med et specialiseret undersøgelses bureau, Loudhouse, for at identificere de væsentlige udfordringer med identificering af juridiske enheder i den finansielle sektor.

GLEIF rapporten beskriver hvordan det vil give en enorm værdi, samt forenkle forretningstransaktioner ved at erstatte usammenhængende oplysninger med en globalt accepteret tilgang – baseret på en bred vedtagelse af LEI koder (Legal Entity Identifier).

GLEIF er verdens første og eneste globale leder ved angår referencedata for juridiske enheder. Vi tilbyder et åbent, tilgængeligt og standardiseret register med information af høj kvalitet der sparer virksomheder tid, såvel som fungerer som et enkelt adgangspunkt for enhver jurisdiktion, uanset hvor i verden.

Den potentielle virkning vil være enorm: LEI koder giver virksomhederne en simpel og hurtig metode til at identificere juridiske enheder, hvilket har potentiale til at gøre forretningstransaktioner mindre komplicerede. Dette sker via Global LEI Index, en online kilde der leverer åbne, standardiserede og referencedata om juridiske enheder af høj kvalitet. Intet andet globalt og åbent system til identifikation af enheder har forpligtet sig til en tilsvarende ordning med regelmæssig kontrol af data. 

Ved at integrere LEI koder sammen med andre bekræftelses metoder for juridiske enheder, inklusive løsninger baseret på digitale certifikater og blockchain teknologi, vil gøre det muligt for enhver at finde informationer på en virksomhed, og identificere hvem der ejer hvem, hurtigt og let.

LEI koder vil bidrage med sikkerhed når det gælder identiteter på internettet, hvilket gør det lettere for enhver at deltage i det digitale og globale marked.


Hvad er en LEI kode?

Det såkaldte Global LEI System (GLEIS) blev udviklet af G20 i 2011, som svar på finanskrisen i 2008, med det formål at undgå fremtidige globale chok af samme kaliber. LEI koden er nu en essentiel del for juridiske enheder der opererer i nutidens finansielle system. 

Formålet med LEI koden (en kombination af 20 bogstaver og tal) er at gøre det muligt at identificere enhver virksomhed eller juridisk enhed i et globalt register der dækker hele verden.

En virksomheds LEI kode er offentlig, og indeholde data om den registrerede virksomhed, deres navn, virksomhedstype, registrerede adresse, registreringsnummer, information om moderselskab eller datterselskab. 

Efter udformningen af G20 konceptet udpegede Rådet for Finansiel Stabilitet (Financial Stability Board / FSB) en ny nonprofit organisation, The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), til at overvåge dette koncept. Fonden udsteder ikke selv LEI koderne, men overlader dette til et netværk af offentlige og private virksomheder, der fungerer som Local Operating Units (LOU’er).

Ydermere, skal du for at kunne få udstedt en LEI kode, snakke med en LEI Registrerings Agent.

LEI Register’s rolle er at levere verificerede informationer omkring LEI koder, bekræfte data, og håndtere kommunikationen mellem LOU’erne. Vi forstår at din tid er vigtig, og har arbejdet hårdt for at blive de hurtigste og mest sikre tjenesteudbydere på global basis.

REGISTRER LEI KODE NU

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her