LEI REGISTRERING

LEI registrering er en simpel tretrins-proces.

Ansøgning om EN LEI kode, det tager kun ET PAR MINUTTER
329 kr 439 kr
/
1 ÅR 1 ÅR
329 kr / ÅR 439 kr / ÅR
930 kr 1095 kr
/
3 ÅR 3 ÅR
310 kr / ÅR 365 kr / ÅR
1200 kr 1595 kr
/
5 ÅR 5 ÅR
240 kr / ÅR 319 kr / ÅR
Web Site

Enhedsaddresse*Bemærk - hvis startdatoen for forholdet mellem datter- og moderselskab er efter udgangen af regnskabsperioden, skal du gå tilbage til spørgsmålet "Konsoliderer moderselskabet årsregnskabet/årsrapporten?" og markere "Nej" som svaret.

*Bemærk - hvis startdatoen for forholdet mellem datter- og moderselskab er efter udgangen af regnskabsperioden, skal du gå tilbage til spørgsmålet "Konsoliderer moderselskabet årsregnskabet/årsrapporten?" og markere "Nej" som svaret.

LEI registrering

LEI registrering tager kun et par minutter. Vores mål er at gøre LEI-processen hurtig, enkel og effektiv. For at ansøge om et LEI nummer, skal du følge tre trin.

1. Udfyld de tomme felter i ansøgningsskemaet for LEI nummeret.

I de fleste tilfælde bliver virksomhedsdataene automatisk hentet fra CVR-databasen. Hvis enheden ikke er registreret, men stadig har brug for en LEI-kode, vil vi bede dig om at indsende yderligere dokumenter.

2. Indsend din LEI registrering og betal med kreditkort eller PayPal.

3. Dine data vil blive sendt til datavalidering og LEI koden vil blive sendt til dig via e-mail.

Hvis de indsendte data er forkerte eller den juridiske enhed ikke kan identificeres fra de offentlige databaser, vil vi kontakte dig for at bekræfte oplysningerne.


Hvad sker der, hvis den juridiske enhed ikke er registreret?

De fleste virksomheder eller enheder er registreret hos en eller flere registreringsmyndigheder. En registreringsmyndighed kan være et officielt virksomhedsregister som CVR eller skattemyndighederne (Skattestyrelsen)

Hvis virksomheden ikke er registreret, men stadig har brug for et LEI nummer, skal der uploades et dokument, når ansøgningen indsendes. Det kan være et trustdokument, registrering hos skattemyndighederne eller en kontrakt.


Kan jeg søge om en LEI kode, hvis jeg ikke er en juridisk repræsentant for virksomheden?

Ja, du kan søge om en LEI hvis du ikke er den juridiske repræsentant for virksomheden. Vi vil dog kontakte dig, så du kan underskrive en skriftlig tilladelse fra den juridiske repræsentant for virksomheden. Vi sender dig godkendelsesbrev via e-mail, derefter kan du enten scanne en underskrevet kopi eller tage et billede med din mobiltelefon.


Kan jeg ansøge om et LEI nummer for en virksomhed der er registreret i et andet land?

Ja, du kan ansøge for en virksomhed i et andet land. Udfyld venligst ansøgningsskemaet med de oplysninger der er registreret i den lokale virksomhedsregistreringsdatabase. Derefter kan vi færdiggøre valideringsprocessen fra den pågældende registreringsdatabase.


Min virksomhed er ejet af en anden virksomhed – hvad og hvornår skal jeg rapportere det?

Ifølge GLEIF-reglerne, skal juridiske enheder indgive oplysninger om modervirksomheden og den øverste modervirksomhed. Det faktum, at et selskab ejer en del af eller samtlige andele af et andet selskab er ikke tilstrækkeligt til at gøre det til en moderenhed.

En moderenhed skal indberettes, hvis:

 1. Moderenheden ejer MERE END 50% af datterenheden.
 2. OG hvis modervirksomheden i sit årsregnskab også inkluderer datterenhedens resultater.

Hvis datterenheden ejes af moderenheden, men moderenheden ikke inkluderer resultaterne, er der ifølge GLEIFs defination ikke tale om et moder-/datterforhold.


Hvilke oplysninger skal jeg indsende, hvis den juridiske enhed er ejet af en anden virksomhed, og årsregnskabet varetages af denne enhed?

 1. Navn og adresse på modervirksomheden
 2. Første kendte forholdsdato
 3. Regnskabsperiode (for det sidst foretagne årsregnskab)
 4. Bevis for udførelse. I øjeblikket er det eneste korrekte bevis for udførelse, den sidst foretagne årsindberetning for moderenheden.

Hvad hvis jeg ikke er i stand til at indsende disse oplysninger?

Hvis den juridiske enhed ikke har relationer eller ikke kan indberette dem under ansøgning om en LEI kode, skal en af de følgende årsager angives:

- Fysiske personer: Der er ingen modervirksomhed i henhold til den definition, der anvendes, idet virksomheden styres af fysiske personer eller personer uden nogen juridiske mellemliggende, som opfylder definitionen for regnskabsudførelse af moderenheden.

- Ikke-konsolidering: Der er intet moderselskab i overensstemmelse med den definition, der anvendes, idet virksomheden er styret af juridiske personer som ikke er underlagt udførelse af koncernregnskabet.

- Ingen kendt person: Der er ingen moderenhed ifølge definitionen fra Legal Entity Identifier Foundation, da der ikke er nogen kendt person, der kontrollerer enheden (f.eks. diversificeret aktiebeholdning).

- Ikke-offentlig: Til alle nedenstående brugstilfælde:

 • Juridiske forhindringer: Hindringer i love eller regler forhindrer juridisk at levere eller offentliggøre disse oplysninger. Enheden kan ikke offentliggøre moderenheden i den globale LEI kodedatabase.
 • Samtykke ikke indhentet: Samtykke fra moderenheden var nødvendig under de gældende retlige rammer og moderenheden gav ikke samtykke eller kunne ikke kontaktes.
 • Bindende juridiske forpligtelser: Bindende retlige forpligtelser (bortset fra love eller bestemmelser i en jurisdiktion), såsom artikler der beskytter den juridiske enhed eller en kontrakt, forhindrer levering eller offentliggørelse af disse oplysninger.
 • Skade er ikke udelukket: Datterenheden har forsøgt at konsultere modervirksomheden om indberetning af moderoplysningerne, men kunne ikke bekræfte udelukkelsen af skade på en måde, der på passende vis forebyggede risici for datterenhedens ansvar.
 • Skade ved oplysning: Offentliggørelsen af disse oplysninger ville være til skade for den juridiske person eller den relevante modervirksomhed. Dette vil omfatte årsager der sædvanligvis anerkendes af de offentlige myndigheder under lignende omstændigheder, baseret på en erklæring fra enheden.

Hvad er forskellen mellem modervirksomheden og det øverste moderselskab?

Moderenhed – Først kendte moderenhed, der står for de finansielle konti for datterenheden.

Øverste moderenhed – Den endelige konsolideringspartner for datter- og moderenheden.

Et eksempel:

 1. Virksomheden LEI Register ansøger om et LEI nummer.
 2. Virksomheden LEI Register er ejet af Legal Entity Identifier LTD (>50%) og konsoliderer resultaterne for LEI Register.
 3. Virksomheden Legal Entity Identifier LTD ejes af LEI Code LTD (>50%) og LEI Code LTD (>50%) er ejet af Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Datterenhed – LEI Registrer

Direkte moderenhed – Legal Entity Identifier LTD

Øverste moderenhed – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Disse data vil indgå i optegnelserne for LEI nummeret

LEI-data består af 2 niveauer.

LEI nummer: NIVEAU 1-data: generelle oplysninger om den juridiske enhed. Besvarer spørgsmålet hvem der er hvem?

 • Juridisk navn
 • Alternative eller tidligere enhedsnavne
 • Angivelse af hvor virksomheden blev registreret
 • CVR-nummer på enheden i CVR
 • Jurisdiktion
 • Virksomhedsform
 • Status (aktiv, tilbagetrukket, sammenlagt, opløst)
 • Adresser (Juridisk og på hovedkvarter)

LEI-registreringsoplysninger:

 • Registreringsdato
 • Sidst opdateret – hvornår blev LEI-dataene sidst opdateret?
 • Status – Udstedt – Udløbet – Tilbagetrukket – Annulleret – Afventer arkivering
 • Næste fornyelsesdato – tidspunktet hvor LEI-dataene skal fornyes igen, for at holde LEI nummeret aktivt
 • LEI-udsteder – den lokale driftsenhed som er den nuværende administrator af LEI nummeret

Flere oplysninger om brugen af den Juridiske enhedsidentifikator – Niveau 1-data 


LEI nummer: NIVEAU 2-data: Hvem ejer hvad?

Oplysninger om forhold mellem moderenheder – datterenheder – øverste moderenheder. Det omfatter også undtagelser, hvis niveau 2-data ikke er rapporteret.

Mere information om LEI nummer: NIVEAU 2-DATA 

LEI:
Næste LEI-fornyelsesdato::
LEI-koden administreres i øjeblikket af [current_lou]. Du kan dog overføre koden til vores partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-koden er bortfaldet, og du skal foretage en årlig fornyelse under overførselsprocessen.
Dit LEI administreres i øjeblikket af [current_lou]. Du er ved at overføre din LEI under LEI-registeradministration. For at afslutte processen er vi nødt til at overføre din LEI til vores Partner LOU, RapidLEI. RapidLEI er en GLEIF-akkrediteret LEI-udsteder. Vælg nedenfor mellem en regelmæssig overførsel (LEI vil ikke blive fornyet) eller en overførsel med LEI-fornyelse.

Hvad er forskellen på en LEI-overførsel og LEI-fornyelse?LEI-fornyelse er en årlig opdatering af de registreringsdata der blev indgivet for den juridiske enhed til GLEIF-databasen. De data der er relateret til den enhed, skal ajourføres mindst en gang om året.

LEI-overførsel er en forflytning af LEI-nummeret fra én tjenesteudbyder til en anden. LEI-koden er overførbar, hvilket sikrer at kunden kan vælge mellem tjenesteudbyderne. Hvis kunden ikke er tilfreds med gebyrer, service eller datakvalitet kan denne flytte sit LEI-nummer til en anden LEI-udsteder (LOU). I overførselsprocessen ændres LEI-nummeret ikke. Det er en systemproces, som ikke er synlig for slutkunder. Alle LEI-numre er gyldige i alle jurisdiktioner. Investeringstjenesteudbydere kan ikke have forskellige LEI-numre i henhold til de lokale driftsenheder.

LEI Register tilbyder en overførselstjeneste med en LEI-fornyelse for at sikre den højeste grad af datanøjagtighed.
For at fortsætte med fornyelsen skal vi først overføre din LEI. Brug venligst LEI-overførselsformularen til at fortsætte med fornyelsen.
"Kære kunde Din LEI administreres i øjeblikket af vores partner LOU RapidLEI, men ikke under vores ledelse som registreringsagent. Vi værdsætter din interesse i vores service, men kan desværre ikke støtte din enhed i øjeblikket. For at fornye din LEI skal du kontakte RapidLEI direkte på [email protected] eller besøge deres partnerwebsted for at finde din lokale partner. Tak for din forståelse! LEI Register Support Team"
Kære kunde Du har i øjeblikket en gyldig kontrakt med os om LEI-koden [lei]. Kontrakten er gyldig indtil [paid_until]. Det betyder, at vi sørger for de årlige LEI-fornyelser indtil [paid_until]. Du kan tjekke dine LEI-data her: [leicert_link] Hvis du ønsker at opdatere dine LEI-oplysninger eller har spørgsmål, bedes du kontakte os på [site_email].
Er du enig i overførslen og fortsætter med at forny LEI med den samme anvendelse?
Du er ved at færdiggøre LEI-overførselsansøgningen. Som en endelig bekræftelse er vi nødt til at sikre, at du med vilje har valgt LEI-overførsel uden fornyelse af data. Vil du stadig gerne fornye din LEI med overførslen?