Ofte stille spørgsmål

En LEI (Legal Entity Identifier) er en alfanumerisk kode på 20 tegn til at identificere juridiske enheder over hele verden. Hver LEI-kode er unik og eksklusiv: Den tildeles en virksomhed én gang og må ikke tildeles andre virksomheder.

LEI-koden erstatter ikke CVR-nummeret eller andre nationale id-numre.
Siden den 3. januar 2018 har juridiske enheder skullet have en LEI, hvis de udfører transaktioner på et reguleret marked, multilaterale handelspladser eller andre platforme.

En LEI-registrering er obligatorisk for alle juridiske enheder, som har planer om at deltage i markedstransaktioner med værdipapirer eller derivater. Eksempler på sådanne finansielle instrumenter omfatter aktier, obligationer, ETF’er, valutakontrakter, swaps og renteswaps med flere.
LEI Register tildeler dig som regel en LEI-kode i løbet af 24 timer. Det kan dog tage helt ned til 1-3 timer, så snart vi har modtaget betalingen og supplerende dokumenter fra din virksomhed (såfremt der er behov for dem).
LEI (Legal Entity Identifier) blev etableret efter den globale finanskrise i 2008 for at hjælpe med at etablere og opretholde en global standard for unik identificering af juridiske enheder, som er engageret i finansielle transaktioner.

LEI-systemet er udformet til at levere en konsekvent, globalt accepteret metode til at identificere parter i finansielle transaktioner med henblik på at reducere risiciene og øge gennemsigtigheden i det globale finansielle system.
Efter udstedelsen er en LEI gyldig i et år. For at sikre, at den fortsat er dækkende, skal LEI fornys årligt. For at forenkle denne proces for kunderne, tilbyder vi flerårige løsninger, som giver længere gyldighedsperioder, uden at årlige fornyelser er nødvendige.

Hvis man ikke fornyer sin LEI, udløber den. Det kan give anledning til problemer i forhold til finansielle transaktioner og regnskabsforpligtelser, hvilket potentielt kan medføre afviste transaktioner fra finansielle institutioner og straf fra tilsynsmyndighederne.

En udløbet, det vil sige en ugyldig LEI, kan når som helst fornys.
En LEI (Legal Entity Identifier) er en universel, offentlig identifikator, som anerkendes og er gyldig i alle retskredse verden over.
LEI-registreringen er offentlig. Den indeholder oplysninger om en juridisk enhed, som dens navn, adresse, ejerstruktur og andre detaljer, der hjælper med at identificere enheden og dennes forhold til andre organisationer. Den indeholder også oplysninger om LEI-udstederen og LEI’ens status.

For at se mere, skal du gå til LEI-søgeværktøjet.
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opretholder det globale indeks, en offentlig tilgængelig database over alle LEI’er og information om de enheder, der er forbundet med dem. For at tilgå GLEIF’s database skal du besøge deres hjemmeside eller bruge vores søgeværktøj.

Angiv helt enkelt LEI-koden eller virksomhedens navn, som er forbundet med en LEI, hvorefter databasen angiver den nuværende status og andre relevante oplysninger.
LEI-koder udstedes af lokale driftsenheder (LOU'er). LOU'er fungerer ofte i partnerskab med registreringsagenter, som ikke udsteder LEI-koder direkte, men leverer værdifuld assistance til juridiske enheder i forbindelse med registrering, fornyelse og overførsel af LEI-koder ved at tage sig af specifikke opgaver.

LEI Register er en registreringsagent for Ubisecure Oy (RapidLEI).
Du kan skifte til en ny LEI-serviceleverandør, når du ønsker det - det globale LEI-system ønsker at fremme sund konkurrence mellem udstedere og registreringsagenter til gavn for de juridiske enheder.

Det er gratis at overføre en LEI, og det kan gøres i løbet af syv dage.
LEI-ansøgninger for fonde accepteres. Hvis fonden ikke er registreret i CVR, kan du angive “N/A” som CVR-nummer.
Når man ansøger om en LEI til en fond, kontrollerer vi data fra Finanstilsynet.

Hvis det er nødvendigt, anmoder vi om at få tilsendt fondens vedtægter, et stiftelsesdokument eller et andet relevant dokument, som bekræfter oplysningerne.