Ansøg inden 17:00 og modtag din LEI kode (LEI code) samme dag

Har du travlt? Vælg 3-timers LEI-ansøgning ved kassen – garanteret LEI om 3 timer*

2 min
Data validering
1-3h
LEI bekræftelse
3581 ansøgninger er modtaget i de sidste 7 dage   /   223 i de sidste 24 timer.
Seneste kunder
COTZAND HOLDING ApS 984500B0E746F7C9DW37
Wibrandt Invest ApS 98450012AF3DAAN85091
EJLUND HOLDING ApS 984500EBECF009A5BA31
COTZAND HOLDING ApS 984500B0E746F7C9DW37
Ansøgning om EN LEI kode, det tager kun ET PAR MINUTTER
329 kr 439 kr
/
1 ÅR 1 ÅR
329 kr / ÅR 439 kr / ÅR
930 kr 1095 kr
/
3 ÅR 3 ÅR
310 kr / ÅR 365 kr / ÅR
1200 kr 1595 kr
/
5 ÅR 5 ÅR
240 kr / ÅR 319 kr / ÅR
E-post

Enhedsaddresse*Bemærk - hvis startdatoen for forholdet mellem datter- og moderselskab er efter udgangen af regnskabsperioden, skal du gå tilbage til spørgsmålet "Konsoliderer moderselskabet årsregnskabet/årsrapporten?" og markere "Nej" som svaret.

*Bemærk - hvis startdatoen for forholdet mellem datter- og moderselskab er efter udgangen af regnskabsperioden, skal du gå tilbage til spørgsmålet "Konsoliderer moderselskabet årsregnskabet/årsrapporten?" og markere "Nej" som svaret.


LEI KODE PRISLISTE

Lei-kode pris for 1 år
Lei-kode pris for 3 år
Lei-kode pris for 5 år

Fornyelse af LEI kode fra 319 kr / ÅR

* Moms vil blive pålagt i tillæg til priserne.

** Fakturaen vil blive sendt efter tildelingen af LEI nummeret

** 3-timers LEI-applikation + 390 kr (LEI på 3 timers garanti). 3-timers LEI-mulighed understøttet for enheder, der er registreret i CVR-register (har CVR-nummer), og som ikke rapporterer niveau 2-data.

Hvad er LEI-service på 3 timer, og hvem kvalificerer sig til den?

3-timers LEI understøtter enheder, der er registreret i Centrale Virksomhedsregister (CVR), som ikke har eller ikke rapporterer niveau 2-data (forældrestruktur). Hvis du kvalificerer dig til fast-track, vil vi præsentere et fast-track afkrydsningsfelt inden udtjekningssiden. Hvis du ikke ser afkrydsningsfeltet, fandt vi ikke et match mellem registreringsnummeret og CVR-databasen, eller du rapporterede forældrenes struktur i din ansøgning.
Hvis enheden ikke er registreret i CVR-register, behandles ansøgningen som regelmæssig. Ansøgninger, der er modtaget før 17:00, modtager LEI samme dag. LEI Register er ikke ansvarlig for forsinkelsen forårsaget af kunden.


Hvem har brug for LEI kode på nuværende tidspunkt?

Fra den 3. januar 2018 skal alle juridiske enheder, der ønsker at handle enhver form for værdipapirer eller derivater (fx aktier, obligationer, ETF'er, FX Forwards, swaps, renteswaps mv.) på de europæiske finansielle markeder, registrere et LEI kode (LEI code).

I øjeblikket stammer de fleste LEI-krav fra direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordningen om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR). Hovedformålet med disse love er at sikre større gennemsigtighed og stabilitet på det globale finansielle marked. Alle regulativer vedrørende LEI koden kan findes her.

Ansøgning om en LEI kode (LEI code)

Ansøgning om LEI kode er en simpel tretrins-proces.

1. Udfyld alle felterne i LEI-ansøgningsskemaet ovenfor.
2. Indsend din ansøgning og betal med kreditkort, Paypal eller banklink.
3. Dine data bliver behandlet og LEI kode sendt til dig via e-mail.

Din ansøgning vil blive sendt til datavalidering, så snart du har indsendt betalingen.

I 90 % af tilfældene modtager du din LEI inden for 1-3 timer*

*på hverdage


Alt hvad du skal vide om LEI'er

1.  Hvad er en LEI kode?

En Legal Entity Identifier-kode (LEI) er en alfanumerisk kode på 20 tegn, der er baseret på ISO 17442-standarden udviklet af International Organization for Standardization (ISO). Den opretter forbindelse til nøglehenvisninger, der muliggør klar og unik identifikation af LEI-koder, der er en del af finansielle transaktioner. Alle LEI-data indeholder velstrukturerede referencedata, der kankategoriseres i 2 sektioner: Niveau 1 – hvem er hvem, og Niveau 2 – hvem der ejer hvem. Data på niveau 1 omfatter enhedsregistreringsoplysninger, såsom juridisk navn, CVR-nummer, juridisk adresse og hovedkontoradresse osv. Niveau 2 omfatter oplysninger om en virksomheds ejerstruktur og besvarer således spørgsmålet om, hvem der ejer hvem. Enkelt sagt, så overfører den offentligt tilgængelige LEI-datapool ustrukturerede enhedsregistreringsdata til en standardiseret global mappe, hvilket i høj grad forbedrer gennemsigtigheden på det globale marked.

Vidste du?

I løbet af oprettelsen af det globale LEI-system (GLEIS) blev det anset for vigtigt, at man opretholdt systemets indføring, ved at begynde at udstede enhedsidentifikatorer så tidligt som muligt, i stedet for at vente på, at det globale system blev fuldt operationelt. Det blev derfor besluttet at udstede 'beta-LEIs' til enheder som en midlertidig foranstaltning. Disse beta-LEI'er har alle de egenskaber, som de officielle LEI'er har, og på det rigtige tidspunkt vil de blot blive omdannet til LEI'er uden behov for ændringer.

Kilde: London Stock Exchange

 

1.1 GLEIF

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som blev etableret af Financial Stability Board i juni 2014, har til opgave at støtte implementeringen og brugen af Legal Entity Identifier (LEI). Fonden understøttes og overvåges af LEIs regulatoriske overvågningsudvalg, der repræsenterer offentlige myndigheder fra hele verden, der er sammen om at fremme gennemsigtighed på de globale finansielle markeder. GLEIF er en supranational non-profit-organisation med hovedkontor i Basel, Schweiz.

GLEIF-tjenester sikrer den operationelle integritet af det globale LEI-system. GLEIF øger løbende både den tilgængelige information inden for, og kvaliteten af, LEI-datapuljen og gør offentlig adgang til informationen endnu lettere.

Godt at vide:

Den nuværende administrerende direktør for GLEIF er Stephan Wolf. I januar 2017 blev han udnævnt til en af de 100 største ledere inden for identitet af én verdensidentitet.

Kilde: Gleif.org

1.2 Standarden ISO 17442

Den internationale organisation for standardisering (ISO) og 17442-standarden, definerer et sæt attributter eller referencedata for LEI-kode, der er de mest væsentlige elementer i identifikation. Selve Legal Entity Identifier-koden (LEI) er i sig selv neutral, uden kunstig intelligens eller landekoder, der kan skabe unødvendig kompleksitet for brugerne.

ISO 17442-standarden specificerer de minimale referencedata, der skal leveres for hver LEI-kode. Sådanne data omtales normalt som niveau 1-data – hvem er hvem:

Det officielle navn på LEI-koden, som opført i de officielle registre.
LEI-kodens registrerede adresse.
Stiftelseslandet.
Repræsentationskoderne for navnene på lande og deres underafdelinger.
Datoen for den første LEI-tildeling; datoen for den sidste opdatering af LEI-oplysningerne; og udløbsdatoen, hvis relevant.

 

1.2.1 Niveau 2-data – Hvem ejer hvem?

Niveau 2-data besvarer spørgsmålet, hvem ejer hvem? Målet er at identificere mor-datter-forhold i virksomhedsstrukturen. Kun enheder, hvis overordnede eller endelige forældrevirksomhed konsoliderer dattervirksomhedens økonomiske konti, har evnen til at rapportere data på niveau 2. Et udelukkende ejerskab af datterenheden, opfylder endnu ikke rapporteringskriterierne på niveau 2 for datterenheden.

Godt at vide:

Hvis du beslutter dig for at rapportere data fra niveau 2 (ejerskabsstruktur), skal du være parat til at fremlægge det senest konsoliderede regnskab for en forældre- og/eller endelig forældrevirksomhed for validering af mor-datter-forholdet.

 

1.2.2 Hvad hvis min virksomhed har en forældrevirksomhed og konti konsolideres, men jeg er ikke i stand til at levere konsoliderede finansielle konti?

Enheder kan vælge enten at rapportere virksomhedsstruktur, eller vælge mellem relevante rapporteringsundtagelser. En rapporteringsundtagelse er en grund til ikke at give oplysninger om virksomhedsstruktur. Læs mere om undtagelser her.

2. Hvad er formålet med en LEI?

LEI-systemet blev startet som et modsvar til finanskrisen, og har til formål at forbedre gennemsigtigheden i finansielle datasystemer. Der er i øjeblikket flere metoder til at identificere enheder på tværs af forskellige markeder og lande. Imidlertid vil det globale LEI-system (GLEIS), når det er fuldt operationelt, sikre, at der kun er ét standardsystem. Der er adskillige regler i jurisdiktioner, der kræver brug af LEI'er. Hovedideen med Global Legal Identity Identifier er at forenkle, standardisere og give let identifikation af enhver LEI-kode over hele verden.

2.1 Brugen af LEI'er til finansiel regulering

LLEI'er bruges over hele verden i forskellige jurisdiktioner. USA og Den europæiske union (EU) var de første til at vedtage LEI'er inden for finansiel rapportering. Selvom LEI-indførelsen også er ujævn på tværs af jurisdiktioner med dækning specielt i Canada, EU og USA, begynder mange lande at omfavne indførelsen. Royal Bank i Indien har givet mandat til brug af LEI'er på det store derivatmarked, samt bemyndiget brugen af LEI til store erhvervslåntagere og valutakursaftaler. Australien har efterfølgende givet ASIC mandat til LEI for afledte transaktioner.

En fuldkommen liste over forskrifter i forbindelse med brugen af LEI'er findes på GLEIFs hjemmeside.

Hurtig fakta:

Kina er den hurtigstvoksende jurisdiktion for LEI'er i 2019.

Faktisk er LEI gratis i Kina for kinesiske enheder.

3. Hvem har brug for en LEI?

I den mest generelle forstand har enhver juridisk enhed brug for en LEI-kode, hvis aktiviteter inkluderer finansielle transaktioner. Der er i øjeblikket omkring 100 forordninger blandt jurisdiktioner, hvor brug af LEI enten er påkrævet eller anbefalet. For eksempel er der mere end 60 forskellige områder alene i USA og Europa. Se alle regler.

Hurtig fakta:

I øjeblikket har kun ca. 1–1,5% af enhederne over hele verden en LEI-kode. Ifølge beregninger er der over 100 millioner LEI-koder over hele verden.

3.1 Brug af LEI'er i henhold til EU-love, EMIR og MiFID II/MiFIR

Brug af LEI'er er allerede påkrævet i henhold til en række EU-love og -direktiver, især:

- Lov om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) – pr. 1. november 2017 har EUs handelsdepot mandat til at afvise handelsrapporter, der ikke indeholder en LEI (uanset om de vedrører EU- eller ikke-EU-markedsdeltagere);

- MiFID II/MiFIR – nøgledatoen er 3. januar 2018, dvs. datoen da MiFID II / MiFIR trådte i kraft, idet markedsdeltagere fra denne dato ikke vil være i stand til at handle med investeringsselskaber inden for rammerne, hvis de ikke har en LEI-kode (MiFID II / MiFIR kræver, at investeringsselskaber skal indhente en LEI fra deres kunder, inden de leverer en service, der ville resultere i en forpligtelse til rapportering af transaktioner);

Fra 3. januar 2018 skal alle juridiske enheder der ønsker at handle på europæiske finansmarkeder, der omfatter enhver form for værdipapirer eller derivater (f.eks. aktier, obligationer, ETF'er, valutaterminer, swaps, renteswaps osv.) registrere en LEI-kode.

Det er vigtigt at bemærke, at kun juridiske enheder er berettiget til at ansøge om en LEI.
En juridisk enhed skal kun at have en LEI-kode, hvis denne ønsker at indgå en transaktion for finansielle instrumenter.

Mere om EU-regler.

3.2 Er en LEI obligatorisk?

Fra 3. januar 2018 er LEI'er obligatoriske for handelsenheder. EU's reviderede direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ledsagende regulering (MiFIR) trådte i kraft på førnævnte dato og påvirker handelssteder, investeringsselskaber og deres formidlere.

Investeringstjenesteudbyderen/banken skal sørge for, at de erhvervsdrivende har en aktiv LEI-kode, hvis denne ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Selvom det ikke er obligatorisk at have en aktiv LEI-kode, hvis du blot ønsker at opbevare værdipapirer, anbefales det stærkt at have en. En udløbet LEI eller ikke at have en, kan være en ubehagelig overraskelse en dag, når du beslutter at sælge dine værdipapirer.

3.3 Kan en privatperson ansøge om en LEI-kode?

Privatpersoner kan ikke modtage en LEI-kode.

En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder. Afdelingskontorer eller driftsafdelinger, der ikke er separate juridiske enheder, forventes oprindeligt at bruge LEI i deres moderselskab.

4. Hvad er prisen på en LEI-kode?

LEI-priserne kan variere mellem forskellige tjenesteudbydere. Prisen på en LEI afhænger organisationens egen prisstruktur og ikke en 'bedre fungerende' LEI-kode. En LEI-kode er blot et værktøj til at identificere juridiske enheder (der er en del af finansielle handlinger, f.eks. aktieinvesteringer), som er med til at sikre et godt overblik over de verdensomspændende finansielle transaktioner, som giver et bedre indblik i finansielle modparternes identifikation, gennemsigtighed og risikoeksponering

Derfor er det bedst at være opmærksom på LEI-prisen som den primære faktor, når du registrerer en LEI-kode.

LEI Registers LEI-pris består af de oprindelige registreringsomkostninger for den valgte periode og GLEIF-gebyret. I øjeblikket er GLEIF-tillægget på 11 amerikanske dollars per ansøgning for 1 år. Priserne er uden moms.

Moms vil blive pålagt i tillæg til priserne.

LEI-priser (ny LEI-ansøgning
og -registreringsgebyr)
Omkostninger ved LEI-fornyelse
1 ÅR - 329 kr (329 kr / ÅR) 1 ÅR - 439 kr (439 kr / ÅR)
3 ÅR - 930 kr (310 kr / ÅR) 3 ÅR - 1095 kr (365 kr / ÅR)
5 ÅR - 1200 kr (240 kr / ÅR) 5 ÅR - 1595 kr (319 kr / ÅR)

4.1 LEI-registrering i et år

Industristandarden for LEI-registrering er 1 år. Dette betyder, at efter registreringen af din LEI, skal registranten forny dennes LEI-kode efter registreringsperioden på 1-års er afsluttet. Dette er primært en forholdsregel for juridiske enheder, så det sikres at de holder deres LEI-data ajour med virksomheden. Du kan finde mere information om LEI-fornyelse her.

LEI-pris for LEI-registrering i ét år er 329 kr hos LEI Register.

4.2 Flerårig LEI-registrering

LEI Register tilbyder flerårige LEI-registreringer. Dette giver bedre priser for kunderne og sparer dem fra byrden ved årlig LEI-fornyelse. Registrering af en LEI i flere år hjælper kunder med at spare penge fra hvert købte år.

LEI-prisliste her

4.3 Hvad er gebyret til GLEIF?

GLEIF-gebyret er LEI-licensafgiften, der overføres direkte til Global LEI Foundation (GLEIF). GLEIF-tillægget betales af den lokale driftsenhed per udstedt LEI-kode. GLEIF bruger gebyret til at dække omkostningerne ved administration af systemet og omkostninger i forbindelse med at holde den åbne og gratis LEI-database i gang. Da GLEIF er en non-profit-organisation, kan tillægget sænkes årligt, hvis det samlede antal aktive LEI'er fortsætter med at stige.

LEI-registerets priser inkluderer allerede GLEIF-gebyret, og registranterne af LEI-koderne behøver ikke at betale ekstraomkostninger for LEI-registreringen (moms vil blive pålagt i tillæg til priserne).

Vidste du?

Det aktuelle GLEIF-gebyr er 11 USD pr. LEI pr. år. GLEIF opkræver gebyret fra lokale driftsenheder med kvartalsvise betalinger. 

5.Hvordan får man en LEI-kode?

En LEI kan fås fra den lokale driftsenhed (LOU) eller fra LEI-registreringsagenten. Juridiske enheder skal registrere deres LEI-kode gennem tjenesteudbyderen (enten via LOU, registreringsagent eller enhver anden LEI-tjenesteudbyder), ved at udfylde registreringsformularen. Du kan finde LEI-registreringsformularen her.

LEI Register tilbyder en enkel og bekvem registreringsformular uden behov for at registrere en konto. Dette hjælper kunder med hurtigt at udfylde formularen enten manuelt eller ved at bruge virksomhedens automatiske udfyldningsfunktion. Muligheden for automatisk udfyldning af virksomhedsdata forbedrer brugeroplevelsen yderligere og fremskynder processen med udfyldning af LEI-registreringsformularen.

5.1 Betalingsmetoder

LEI Register tager imod alle gængse kreditkort (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO) samt PayPal-betalinger. Hvis der er problemer med at betale med et kreditkort, bedes du kontakte os så vil vi give dig en proformafaktura med bankkontooplysninger, for at foretage betalingen via bankoverførslen.

5.2 Lokale driftsenheder (LOU'er)

LEI-udstedere – også benævnt som lokale driftsenheder (LOU'er) – leverer registrering, fornyelse og andre tjenester og fungerer som det primære interface for juridiske enheder, der ønsker at få en LEI. LOU'er arbejder tæt sammen med registreringsagenter, der hjælper juridiske enheder med at ansøge om LEI-koder.

Vidste du?

Der er i øjeblikket 34 LEI-udstedende organisationer over hele verden. Derudover er der adskillige organisationer, der hjælper enheder med at registrere en LEI-kode, for det meste benævnt som registreringsagenter. Se den fulde liste over godkendte LEI-udstedere.

5.3 Registreringsagenter

For yderligere at effektivisere udstedelsen af LEI'er har GLEIF lanceret konceptet 'Registreringsagent'. En registreringsagent hjælper juridiske enheder med at få adgang til netværket af LEI-udstedende organisationer, der er ansvarlige for at fuldføre LEI-udstedelse og relaterede tjenester. LEI-udstedere omtales også som lokale driftsenheder eller LOU'er.

5.4 Kan jeg administrere LEI'er på vegne af mine klienter?

Enhver enhed eller privatperson kan administrere LEI'er på vegne af dine klienter. Naturligvis kræves et gyldigt godkendelsesbrev for at sikre, at du er godkendt til at handle på vegne af den givne enhed.

6. LEI-fornyelse

En af de vigtigste fordele ved LEI er den årlige fornyelse og verifikation af dataene, som sikrer pålidelige data af høj kvalitet. Kvaliteten af disse data betyder, at virksomheder kan stole på sådanne data for at reducere modpartsrisikoen og forbedre deres driftseffektivitet.

Derfor er LEI-fornyelse meget vigtig. LEI-koder, som ikke fornyes i tide, udløber. Hvis status for en LEI er udløbet i GLEIF-databasen, vises det i din virksomheds branding, hvilket kan forhindre dig i at gennemføre en transaktion eller rapportere i fremtiden.

6.1 Sådan fornyes en LEI?

LEI-fornyelse er en ret nem proces og er nogenlunde identisk med LEI-registreringen. Kunden skal udfylde formularen, enten ved at indtaste virksomhedsnavnet eller LEI-nummeret i LEI-fornyelsesformularen. Derefter føjes virksomhedsdata automatisk til de relevante formularfelter. Det er vigtigt at opdatere alle de oplysninger, der er ændret fra den oprindelige LEI-registrering (f.eks. virksomhedens telefonnummer eller adresse osv.).

6.2 Hvor lang tid tager det at forny en LEI?

Fornyelsen af en LEI er en ret hurtig proces i sig selv, men når det kommer til at skifte LEI-tjenesteudbydere (kendt som LEI-overførsel), kan det tage et par dage (op til 7 dage), før overførslen er afsluttet.

6.3 LEI-overførsel

LEI-overførsel er flytningen af LEI-koden fra en tjenesteudbyder til en anden. LEI-koden er overførbar for at sikre at kunden kan vælge mellem tjenesteudbydere. Hvis kunden ikke er tilfreds med gebyrer, service eller datakvalitet, kan denne flytte LEI-koden til en anden LEI-udsteder (LOU). I processen med overførsel ændres LEI-nummeret ikke. Det er en back-end-proces, som ikke er synlig for slutkunder. Alle LEI-koder er gyldige i enhver jurisdiktion. Udbydere af investeringstjenester kan ikke differentiere LEI-numrene i henhold til LOU.

LEI Register har en speciel formular til LEI-overførsel og underretter altid kunder, når de beslutter at forny et LEI, når deres nuværende LEI administreres af en anden LOU.

6.4 Priser på fornyelse af LEI

Priser på fornyelse af LEI-koder er de samme som LEI-registreringspriser hos LEI Register. LEI Register tilbyder flerårige LEI-fornyelser for at fjerne den årlige byrde for kunder, som manuelt skal forny en LEI-kode.

En flerårig fornyelse af LEI-koder hjælper også kunder med at spare penge fra hvert ekstra år, der købes.

7.LEI-søgning

LEI Register tilbyder en LEI-søgefunktion fhvor det er muligt at tjekke LEI-kodens gyldighed og se de tilknyttede virksomhedsdata, såsom LEI-registreringsoplysninger, virksomhedsadresse osv.

LEI-data giver interesserede parter nøjagtige oplysninger om en virksomhed med hensyn til lovlige sanktioner og ægthed. Ægthed og troværdighed er let to af de mest afgørende parametre, der driver økonomiske investeringer.

International aktiehandel medfører risiko for økonomisk svig. Fremkomsten af globalisering og nye teknologier har gjort livet lettere for mennesker, men har også tilført sårbarhed, der er forbundet med online finansielle transaktioner. LEI-data tillader enkeltpersoner at få alle juridiske oplysninger om ethvert børsnoteret selskab, hvilket fjerner risikoen for økonomisk svig.

7.1 Hvordan kontrolleres LEI-kodens gyldighed?

LEI-gyldighed kan kontrolleres med LEI Registers LEI-søgeredskab som er meget let at bruge.
Alle der leder efter et LEI, skal indtaste deres virksomhedsnavn eller LEI-nummer i søgefeltet. Efter dette, hjælper autosuggestion med at vælge det rigtige virksomhedsnavn eller LEI, når du skriver i søgefeltet.

LEI-søgebjælke:

Når du har trykket for at søge efter LEI, åbnes en ny virksomhedsfane. LEI-virksomhedsfanen giver mulighed for at se, om LEI-koden er aktiv, og viser den første registreringsdato og den næste fornyelsesdato. LEI-søgning giver også andre LEI-dataoplysninger og oplysninger om selve virksomheden.

7.2 LEI-opslags-API

LEI Register tilbyder praktisk LEI-opslag-API, der er bygget på Global LEI-datapoolfiler, der tilbydes af GLEIF. LEIAdmin.com-API’en giver udviklere mulighed for direkte adgang til den komplette LEI-datapool i realtid og til at udføre on-demand-kontrol for ændringer af specifikke LEI-optegnelser i et praktisk, let læsbart format.

API (Anmodnings-/svarwebbrugerflade) giver organisationer mulighed for at opsætte hurtig, tilpasset og automatiseret adgang til det globale LEI-indeks, som både indeholder historiske og aktuelle LEI-optegnelser, herunder relaterede referencedata i et autoritativt, centralt arkiv.

Få adgang til LEI-opslag API-dokumentation.

7.3 LEI-datafiler

GLEIF opdaterer GLOBAL LEI-referencedatafiler dagligt, og de er gratis og tilgængelige fra deres datasæt (https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8.Fremtiden for LEI

Hidtil har ethvert identitetssystem haft forskellige måder at bruge identifikatorer eller identificere kunder på. Nogle bruger mange forskellige identifikatorer, mens andre kun bruger nogle få. Der er ingen konsensus.

LEI'er har i første omgang potentialet til at forenkle og globalisere en metode til validering af organisationer og kortlægning af identifikatorer. I fremtiden kan disse oplysninger bruges i større skala til at forstå organisationsidentitet og hierarki, og potentielt bidrage til anvendelsen af nyere teknologiske innovationer såsom blockchain.

8.1 Mulige anvendelsesbrugsmønstre

LEI'er er den bedste løsning til at løse de problemer, der er forbundet med det mindre standardiserede og mindre modne, organisations domæne for at forbedre KYC, digital forsikring og mere derudover. Fremtiden vil kun udvide LEI-brugssager.

8.2 LEI og banker

Banker er et eksempel på virksomheder, der bruger forskellige identifikatorer internt til at identificere den samme kunde. Leverandører tilknyttet banken kan også bruge forskellige identifikatorer. LEI kan fjerne nogle af disse problemer.

Fremtidens bank vil bruge LEI'er og organisationsidentitet for at spare tid ved undersøgelser, gøre processer mere effektive og have en større forståelse af de transaktioner, som de bliver bedt om at foretage, og dermed give et større sikkerhedsnet for banken og for de kunder, de arbejder med.

Godt at vide:

LEI Register har udviklet en LEI-forvaltningsplatform for banker, formueforvaltere og enheder, der administrerer LEI'er på deres kunders vegne.

Få adgang til LEI Registers platform for banker.

8.3 Betalingsindustri (betalingsmeddelelser)

Derudover kunne LEI'er hjælpe med at spare tid og penge i de trin, der blev taget for at gennemføre en digitaliseret økonomisk transaktion, såsom verifikation af identitet, fakturering og underskrift.

LEI'er ville muliggøre en øjeblikkelig, digitaliseret identifikation af enheder og ville give bankerne mulighed for dramatisk at skære ned på tiden og ressourcerne, der bruges på baggrundskontrol og undersøgelser. Det ville også reducere forekomsterne af falsk rapportering.

ISO 20022 drevet af Swift) driver medtagelsen af LEI'er i betalingsmeddelelser, da det bliver det globale standardsprog for finansielle transaktioner. Inden for fem år forventes ISO2002 at være det største sprog for betalinger, hvilket understøtter næsten hele værdien af transaktioner over hele verden. Alle enheder der er involveret i transaktionen, skal bekræftes LEI-koder.

Whitepaper om vedtagelse af LEI i betalingsmeddelelser

8.4 Digitale certifikater

En af måderne som kriminelle kan opfange onlinekommunikation på, er ved at oprette falske websteder og narre brugerne til at indsende personlige oplysninger.

I en B2B-transaktion kan vi kræve, at alle URL'er, der sender eller modtager følsomme oplysninger, kræver en HTTPS-krypteret forbindelse, der er bundet til en LEI. Dermed ved vi ikke kun, at informationen er krypteret, men vi kan være sikre på, at vi ved hvem der sender og modtager disse oplysninger.

Ved B2B-transaktioner på højt niveau kan denne praksis tilføje gennemsigtighed og sikkerhed, som ikke tidligere var tilgængelig.

Mere om LEI i digitale certifikater.

Vidste du?

For nylig annoncerede de GLEIF-godkendte LEI-udstedere RapidLEI og DigiCert, verdens førende leverandør af TLS / SSL-certifikater, et partnerskab, der skal hjælpe med at løse organisatoriske identitetsudfordringer gennem tilføjelse af LEI'er til fremtidige DigiCert-tilbud.

Læs mere


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

LEI Register i andre lande

LEI:
Næste LEI-fornyelsesdato::
LEI-koden administreres i øjeblikket af [current_lou]. Du kan dog overføre koden til vores partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
LEI-koden er bortfaldet, og du skal foretage en årlig fornyelse under overførselsprocessen.
Dit LEI administreres i øjeblikket af [current_lou]. Du er ved at overføre din LEI under LEI-registeradministration. For at afslutte processen er vi nødt til at overføre din LEI til vores Partner LOU, RapidLEI. RapidLEI er en GLEIF-akkrediteret LEI-udsteder. Vælg nedenfor mellem en regelmæssig overførsel (LEI vil ikke blive fornyet) eller en overførsel med LEI-fornyelse.

Hvad er forskellen på en LEI-overførsel og LEI-fornyelse?LEI-fornyelse er en årlig opdatering af de registreringsdata der blev indgivet for den juridiske enhed til GLEIF-databasen. De data der er relateret til den enhed, skal ajourføres mindst en gang om året.

LEI-overførsel er en forflytning af LEI-nummeret fra én tjenesteudbyder til en anden. LEI-koden er overførbar, hvilket sikrer at kunden kan vælge mellem tjenesteudbyderne. Hvis kunden ikke er tilfreds med gebyrer, service eller datakvalitet kan denne flytte sit LEI-nummer til en anden LEI-udsteder (LOU). I overførselsprocessen ændres LEI-nummeret ikke. Det er en systemproces, som ikke er synlig for slutkunder. Alle LEI-numre er gyldige i alle jurisdiktioner. Investeringstjenesteudbydere kan ikke have forskellige LEI-numre i henhold til de lokale driftsenheder.

LEI Register tilbyder en overførselstjeneste med en LEI-fornyelse for at sikre den højeste grad af datanøjagtighed.
For at fortsætte med fornyelsen skal vi først overføre din LEI. Brug venligst LEI-overførselsformularen til at fortsætte med fornyelsen.
"Kære kunde Din LEI administreres i øjeblikket af vores partner LOU RapidLEI, men ikke under vores ledelse som registreringsagent. Vi værdsætter din interesse i vores service, men kan desværre ikke støtte din enhed i øjeblikket. For at fornye din LEI skal du kontakte RapidLEI direkte på [email protected] eller besøge deres partnerwebsted for at finde din lokale partner. Tak for din forståelse! LEI Register Support Team"
Kære kunde Du har i øjeblikket en gyldig kontrakt med os om LEI-koden [lei]. Kontrakten er gyldig indtil [paid_until]. Det betyder, at vi sørger for de årlige LEI-fornyelser indtil [paid_until]. Du kan tjekke dine LEI-data her: [leicert_link] Hvis du ønsker at opdatere dine LEI-oplysninger eller har spørgsmål, bedes du kontakte os på [site_email].
Er du enig i overførslen og fortsætter med at forny LEI med den samme anvendelse?
Du er ved at færdiggøre LEI-overførselsansøgningen. Som en endelig bekræftelse er vi nødt til at sikre, at du med vilje har valgt LEI-overførsel uden fornyelse af data. Vil du stadig gerne fornye din LEI med overførslen?