Hvad er et moderselskab, og hvordan fungerer det?

Et moderselskab er en virksomhed der ejer en anden virksomhed. Moderselskaber kan stå for den daglige drift af datterselskaberne, eller de kan have en mere passiv rolle og blot hjælpe med finansiel og administrativ støtte. I de fleste tilfælde er moderselskaber større end datterselskaberne, og har en mere markant rolle i den overordnede drift af virksomheden.

Hvordan fungerer moderselskaber?

Et moderselskab er et enkelt firma der har en kontrollerende andel i en anden virksomhed/virksomheder. Moderselskaber bliver oprettet, når de udskiller datterselskaber fra hovedaktiviteten eller gennem opkøb eller fusion.

Moderselskaber har ofte en kontrollerende andel i datterselskaberne, hvilket giver dem beføjelse til at foretage beslutninger vedrørende datterselskabets drift. Moderselskaber kan også yde finansiel støtte til datterselskaberne. Moderselskaber har ofte flere ressourcer end deres datterselskaber, hvilket lader dem tage større risici. Datterselskaber er ofte på grund af muligheden for støtte fra moderselskabet mindre risikable som investeringer i forhold til andre typer af investeringer.

Ejerstruktur – majoritet og minoritet

Et moderselskab kan enten være majoritets- eller minoritetsejer i et datterselskab. Majoritetsejer betyder, at moderselskabet ejer mere end 50 % af datterselskabet. Dette giver moderselskabet kontrol over datterselskabet. Minoritetsejere har en andel i datterselskabet på under 50 %. Sådanne moderselskaber har ikke kontrol over datterselskabet.


Hvorfor vil man være moderselskab?

Der er mange fordele ved at være moderselskab. Først og fremmest kan det hjælpe virksomheder med at forblive konkurrencedygtige og relevante på et marked, der altid er i forandring. Ved at dele virksomhedens viden og støtte mindre virksomheder, kan førende virksomheder med erfaring bygge stærke partnerskaber med deres kolleger og bibeholde deres førende position i branchen.

Derudover står moderselskaber ofte til at opnå fordele ved at samarbejde med andre virksomheder – uanset om det drejer om joint ventures eller fælles udvikling af nye produkter – hvilket giver dem adgang til værdifulde aktiver, indsigt i markedet og adgang til kundegrupper, som de ellers ville have haft svært ved at opnå selv.


Moderselskabets hierarki

Hierarkiets for et moderselskab omhandler ejerstrukturen i virksomheden. Et moderselskab er den højeste instans i hierarkiet, efterfulgt af datterselskaberne. Datterselskaberne bliver derefter organiseret i divisioner, hvor hver division har deres egne unikke produkter eller tjenester. Moderselskabet ejer kapitalandele i datterselskaberne, og har stemmeret i datterselskaberne.  

Moderselskabet har også myndighed til at udpege bestyrelsesmedlemmer og i visse tilfælde også ledende medarbejdere i datterselskaberne.

Hierarkiet er vigtigt, fordi moderselskabet dermed kan styre og kontrollere datterselskaberne for at sikre, at de drives på måde, der er i overensstemmelse med moderselskabets målsætninger. Selskabshierarkiet sørger også for, at moderselskabet beskytter sine investeringer i datterselskaberne.

Forholdet mellem moderselskab og datterselskaber kan være kompliceret. I nogle tilfælde er moderselskabet fuldt ud ansvarligt for datterselskabets handlinger. Dette kaldes på engelsk for “piercing the corporate veil.” Dette begreb gælder, når en domstol holder et moderselskab ansvarligt for dets datterselskabs handlinger. Dette sker oftest, når datterselskabet ikke er en separat juridisk enhed i forhold til moderselskabet, eller når moderselskabet ikke har fulgt de korrekte procedurer for at oprette et datterselskab til at starte med.


Eksempel på et moderselskab

General Electric er et eksempel på et moderselskab, idet virksomheden har mange interesser i andre brancher, inklusive energi, elektronik og sundhedsvæsen. Ved at kontrollere sine forskellige datterselskaber kan General Electric bevare en høj grad af kontrol over driften og den strategiske planlægning.

Andre eksempler på moderselskaber inkluderer Boeing, Apple og Amazon. Disse virksomheder bliver ofte omtalt som konglomerater på grund af deres alsidige produkter og globale tilstedeværelse.

Selvom det indebærer mange fordele i form af ressourcer og muligheder, er der også visse risici med et moderselskab. For eksempel kan moderselskabet have prioriteter, der ikke stemmer overens med datterselskabernes. Generelt set spiller moderselskaber en rolle vigtig i den globale økonomi, der i dag er præget af stor konkurrence.


Moderselskaber og LEI

Legal Entity Identifier-initiativet blev oprettet i kølvandet på den globale finansielle krise i 2008 i håb om at undgå en fremtidig global økonomisk chokbølge af samme størrelse. LEI koden er nu essentiel for juridiske enheder, der opererer i det aktuelle finansielle system, med henblik på at opnå mere gennemsigtighed i de globale finansielle markeder.

En virksomheds LEI-data indeholder offentlig information, der kan tilgås via en global database. Disse data omfatter også sektionen “Hvem ejer hvem” (defineret som niveau 2-data). G20-samarbejdets Regulatory Oversight Committee (ROC) har fastslået følgende: ”Enheder, der fornyr eller anskaffer en LEI-kode, skal nu indberette deres “øverste regnskabsmæssige konsoliderende modervirksomhed”, hvilket defineres som den højeste juridiske enhed, der udarbejder et konsolideret regnskab, såvel som deres “direkte regnskabsmæssige konsoliderende modervirksomhed”. I begge disse tilfælde kan identificeringen af moderselskabet baseres på den regnskabsdefinition for konsolidering, der gælder for denne modervirksomhed.

Konsolidering samler de forskellige aktiver, passiver og resultater for moderselskabet og alle datterselskaberne.

Den indsamlede information offentliggøres i det globale LEI-system, og er derfor frit tilgængelig for offentlige myndigheder og aktører i markedet. I dette stadie registrerer det globale LEI-system kun oplysninger om relationer, der kan offentliggøres i overensstemmelse med gældende retsregler.

Er du stadig ikke sikker på, hvordan og om du skal indberette moderselskabet?

Hvis du stadig har spørgsmål om, hvorvidt du har pligt til at indberette moderselskabet, eller er usikker på den endelige konsolidering af moderselskabets regnskab, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

LEI Register leverer kundeservice 7 dage om ugen, og tilbyder hjælp på lokale sprog i mere end 35 lande.

REGISTRER DIN LEI-KODE NU

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her