Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode er en kode med 20 tegn, som er baseret på standarden ISO 17442, der er udviklet af International Organisation for Standardisation (ISO). En LEI-kode refererer til vigtige oplysninger, som giver gennemsigtighed, når man deltager i finansielle transaktioner som handel med aktier, obligationer eller valuta.


Hvilke oplysninger kan identificeres med en LEI-kode?

Offentligt tilgængelige LEI-data hjælper med at identificere juridiske enheder klart, og giver dermed mere gennemsigtighed på de globale markeder. En LEI-kode viser en enheds juridiske navn, hvilket register enheden er registreret i, registernummeret, jurisdiktionen, den juridiske form, enhedens status og kontaktoplysninger som enhedens hjemsted og hovedsædets adresse. De er klassificeret som niveau 1-data. De hjælper med at forstå, hvem der er hvem. En LEI-kode indeholder også oplysninger om en enheds ejerforhold. De er klassificeret som niveau 2-data. De hjælper med at identificere, hvem der ejer den juridiske enhed, og også hvem enheden ejer.

I henhold til Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) er en LEI-kode udformet med henblik på at besvare tre kritiske spørgsmål, når man indgår i en erhvervsmæssig finansiel transaktion:

  1. hvem er hvem
  2. hvem ejer hvem
  3. hvem ejer hvad

Disse spørgsmål kan besvares takket være niveau 1-data og ejerdata (niveau 2), som findes ved hjælp af en LEI-søgning.


En LEI-kodes struktur

LEI-koden er standardiseret med ISO-certifikat nr. 17442, og består af en kombination af 20 tal og bogstaver.

  • Tallene 1-4 viser altid identiteten af den LOU, som har udstedt LEI’en
  • Tallene 5-6 har altid værdien 0
  • Tallene eller bogstaverne 7-18 er unikke for hver enhed
  • Tallene 19-20 bruges til verifikation
LEI number structure

Hvem har brug for en LEI-kode?

LEI-koder kræves af en enhver juridisk enhed, hvis aktivitet regelmæssigt omfatter finansielle transaktioner, herunder køb af aktier, obligationer og andre værdipapirer.

Finansielle institutioner som f.eks. banker, investerings- og forsikringsselskaber, kreditselskaber og mæglere skal anskaffe en LEI-kode. For eksempel skal investeringsselskaber og deres kunder i EU have en LEI. EU-myndighederne er instrueret om at afvise handler mellem investeringsselskaber og kunder, medmindre begge parter har en LEI.

Flere brancher er nu tvunget til at søge om en LEI. Visse retskredse tvinger også juridiske enheder til at få en LEI for at gøre dem enkle at identificere. Læs mere om, hvem der skal have en LEI-kode.

Privatpersoner er en undtagelse, og behøver IKKE en LEI-kode.


Helt enkelt

  • Legal Entity Identification (LEI)-kode.
  • En unik id-kode til enheder, som handler på de finansielle markeder (aktier, obligationer, valuta osv.)
  • Hver handel, som afsluttes på markederne, forbindes til den anden part med en LEI-kode.
  • Anvendes af tilsynsmyndighederne for at overvåge de finansielle markeder.
  • Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
  • LEI forbinder finansielle markeder, virksomheder og myndigheder.
  • GLEIF-akkrediterede LOU’er sørger for udstedelsen af en LEI-kode.
  • INGEN LEI, INGEN HANDEL.

Fornyelse af en LEI-kode

En LEI-kode skal fornys en gang årligt. Det betyder, at en LEI, der er udstedt den 01/02/2024, skal fornys før den 01/02/2025. Hvis fristen udløber, bliver din LEI inaktiv, indtil den fornys. Det er nødvendigt at forny LEI-koder for at sikre, at data i den globale LEI-pool er relevante og opdaterede.

LEI Register tilbyder fornyelse af LEI for en periode på 1, 3 eller 5 år. Uanset perioden modtager du en meddelelse fra os, en måned inden den betalte periode udløber, så du kan forny din LEI i tide. I tilfælde af en flerårig fornyelse opdaterer LEI Register dine data baseret på officielle virksomhedsregistre, og fornyer LEI-koden for dig. Vi ønsker at holde dine LEI-data opdaterede og præcise.


En LEI-kode handler om at forbinde punkterne

GLEIF’s vision er at have et universelt registernummer for alle enheder i hele verden. En LEI leverer standardiserede referencedata af høj kvalitet.

“Vi mener, at der ultimativt bør være én identitet bag enhver virksomhed. At have en LEI hjælper med at opnå dette mål.”.

GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation


Hvem kan udstede LEI-koder?

GLEIF fastsætter reglerne for udstedelse af LEI-koder, men udsteder ikke selv LEI‘er. LEI‘er udstedes og administreres af GLEIF-akkrediterede lokale driftsenheder (LOU‘er). LOU‘er fungerer som en indgang for enheder, som ønsker at få en LEI-kode. En liste over GLEIF-akkrediterede LOU‘er findes her.

LOU‘er arbejder sammen med registreringsagenter. LEI Register er en LEI-registreringsagent. Vores primære mål er at facilitere nøjagtige og pålidelige oplysninger om det globale LEI-system samt registrering, fornyelser og overførsler af LEI-koder. Vi har dedikeret os til at forenkle processerne for ansøgning om, overførsel af og fornyelse af LEI. Derudover fungerer vi som mellemmand i kommunikationen mellem LOU‘er og enheder, der ønsker en LEI.

Det skal understreges, at succes for en LEI-registreringsagent afgøres af dennes evne til at tilbyde fremragende service og konkurrencedygtige priser. Derfor er vores tilgang fokuseret på at sætte kundens behov først.

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her