Anti Money Laundering (AML) i Bankbranchen: Alt du har brug for at vide

Hvidvask af penge drejer sig om at skjule den oprindelige kilde af penge der er blevet anskaffet ulovligt. Anti Money Laundering (AML) regler er blevet iværksat for at forhindre at banker og andre finansielle institutioner bliver brugt til at hvidvaske penge. I denne artikel vil vi komme nærmere ind på AML i bankbranchen, og hvilken indflydelse det har på de finansielle institutioner. Vi vil også bringe et detaljeret overblik over selve AML processen, såvel som diskutere en række almindelige udfordringer i forbindelse med overholdelse af AML reglerne.

Introduktion til Anti Money Laundering

Hvidvask af penge er et begreb der dækker over at få penge der er blevet anskaffet ulovligt til at se ud som de kommer fra en legitim kilde. Anti Money Laundering henviser til den praksis som bankerne går igennem ved at overvåge for mistænkelig aktivitet, og hurtigt rapportere inden for lovgivningens rammer – dette hjælper med at bekæmpe kriminel aktivitet.

Det skønnes at mellem 800 milliarder til 2 billiarder dollars bliver hvidvasket hvert år. Det er derfor oprettelsen af Anti Money Laundering lovgivningen fandt sted, hvilket gør korruption, organisering af kriminalitet og det at skjule penge mere besværligt. Det er en kamp der bliver udkæmpet af tilsynsmyndigheder, compliancehold og ærlige virksomheder verden over.

Dem der hvidvasker penge gemmer deres indtjening der er opnået fra ulovlige handlinger i mange forskellige aktiver, som for eksempel boligmarkedet, virksomheder og casinoer, såvel som skuffeselskaber.

Det er vigtigt for bankerne at overholde Anti Money Laundering (AML) reglerne, da disse metoder hjælper med at forhindre bankerne bliver brugt som led i hvidvask. AML reglerne kræver at banker tager foranstaltninger ved at identificere og rapportere mistænkelig aktivitet. Banker der ikke overholder AML reglerne kan hæfte for store bøder, driften af banken kan lukkes, og folk kan risikere fængselsdomme. 


Processen for hvidvask af penge

Der er tre trin for hvidvask af penge:

1. Placering – når beskidte penge bliver placeret i et legitimt finansielt system.

2. Tilføjelse af lag – gennem en række komplekse transaktioner og overførsler, bliver pengenes oprindelige kilde skjult. 

3. Integration – når pengene er vasket rene bliver de sendt tilbage til den kriminelle igennem legitime kilder.

Mens alle disse trin skal gennemføres når en kriminel prøver at hvidvaske deres penge, er placeringen det trin hvor der er størst mulighed for at stoppe processen. Siden dette stadie er det som er tættest forbundet med den kriminelle handling, er der en mindre chance for at den sande kilde af pengene er blevet fortyndet og skjult. 


Hvad er AML kravene for banker?

Mens hver jurisdiktion og industri har forskellige krav, indeholder Anti Money Laundering processen typisk de følgende trin:

Identificering af Kunden og Behørig Omhu – Finansielle institutioner skal identificere deres kunder og indsamle information omkring dem. Denne process kendes også som behørig omhu.

Overvågelse af Transaktioner   Finansielle institutioner skal overvåge deres kunders overførsler og transaktioner for tegn på mistænkelig aktivitet.

Rapportering af Mistænkelig Aktivitet – Hvis en finansiel institution mistænker at deres kunde er involveret med hvidvask af penge, skal institutionen indsende an aktivitetsrapport til Financial Crimes Enforcement Netværket (FinCEN). 


Hvad er nogle almindelig problemer med overholdelse af AML?

Reglerne for overholdelse af AML er ofte komplekse og har også tendens til tit at skifte. Ved at tilgå overholdelse af AML reglerne som en kernekompetence, kan det hjælpe med at udvikle et program der beskytter organisationens miljø og samfund, såvel som dens eget omdømme. Det er afgjort et fundamentalt krav at sikre din virksomhed hjælper med at forhindre kriminalitet og korruption.

Almindelige problemer med at overholde AML inkluderer:

– Manglende udførelse af behørig omhu for kunden

– Manglende identificering og rapportering af mistænkelig aktivitet

– Mangel af politik og procedurer

– Utilstrækkelig uddannelse og træning af de ansatte

– Svagheder i forbindelse med overvågning af transaktioner

Banker og andre finansielle institutioner skal tage overholdelsen af AML seriøst. Hvis du har nogle spørgsmål angående overholdelse af AML reglerne, anbefaler vi at du snakker med en kvalificeret advokat.


Anti Money Laundering regler

Med et stigende antal penge der bliver hvidvasket, står lovgivere klar til at lukke smuthuller såvel som at kræve bedre standarder. Processen har været så udbredt at rapporter som Panama Papirerne har gjort flere folk opmærksomme på problemet end nogensinde før.

Den Europæiske Union gør det lettere at holde ansatte og officielle ansvarlige for finansiel kriminalitet. Udgivelsen 6AMLD har givet folket mere autoritet når de rapporterer mulige ulovlige handlinger, hvilket også har forøget straffen mod dem der breeder loven – inclusive kriminelt ansvar! Denne nye lovgivning vil skabe et Paneuropæisk AML agentur der styrker kravene, lukker smuthuller for at styrke koordineringen mellem agenturer og regeringer gennem hele Europa, såvel som bidrage med bedre kommunikation mellem de forskellige landes egne autoriteter. 

I USA har regler også udviklet sig markant siden den første Bank Secrecy Act, og frem til den seneste Corporate Transparency Act. Der fokuseres på at klargøre de reelle ejere, såvel som de komplekse lag af globale skuffeselskaber og andre juridiske strukturer der gør det svært at bedømme hvem der egentlig ejer en virksomhed.


Reelle Ejere

Reelle ejere er individer der enten direkte eller indirekte ejer/kontroller mere end 25% af en virksomhed eller anden juridisk enhed. I tilfældet af en fond, er det formynderne af fonden, de kendte reelle ejere, og fondens stiftere. 


Legal Entity Identifier og AML

En Legal Entity Identifier (LEI kode) er en alfanumerisk kode på 20 karakterer, der er baseret på ISO 17442, og som er forbundet til referenceoplysninger der identificerer juridiske enheder soim deltager i finansielle transaktioner. Det er en universel identifikationsmetode der giver svar på enhedens ejerskabsstruktur, ”hvem er hvem” og ”hvem ejer hvem”.

Den såkaldte Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), har også foreslået en idé vedrørende ISO 5009, som har til formål at bringe klarhed og struktur til informationen der indeholdes i de to LEI-baserede digitale redskaber.

Denne standard, ISO 5009, bliver brugt til at bekræfte identiteten og stillingen på individuelle der repræsenterer en organization (som en virksomhed eller juridisk enhed), og er beregnet til at indgå i nuværende og fremtidige digitale aktiver. Dette vil blive opnået gennem global samhørighed af to slags digitale aktiver under paraply begrebet Legal Entity Identifier (LEI): bekræftet LEI (vLEI), og digitale certifikater der er indlejret med LEI koder.

ISO udtaler at 5009 standarden kan bruges som en effektiv og universel måde at autentificere folk der handler på vegne af virksomheder. Dette inkluderer underskrivelse af dokumenter der kræver bekræftelse med absolut sikkerhed, såvel som følsomme virksomhedsaftaler og aftaler mellem virksomheder m.m.

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her