VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser

1. For at ansøge om en LEI kode skal du udfylde ansøgningsskemaet, indsende dine data og betale for tjenesten med kreditkort eller Paypal.
2. Ansøger samstemmer, at ved indsendelse af formularen accepterer han/hun vilkårene og betingelserne for LEI-registret. Ansøger giver alle rettigheder til LEI-registret til at ansøge om en LEI kode på kundens vegne. Ansøgeren bekræfter, at han/hun har fuld myndighed til at ansøge om en LEI på vegne af den juridiske enhed.
3. LEI-registret påbegynder LEI-registreringsprocessen kort efter at kunden har betalt.
4. LEI koden udstedes snarest muligt efter betalingen er sket. I de fleste tilfælde vil LEI koden blive udstedt på 24 timer. I nogle tilfælde kan det tage op til en hel uge.
5. Hvis kunden har indsendt utilstrækkelige data, vil LEI-registret kontakte kunden via e-mail eller det oplyste telefonnummer.
6. Købet vil blive anset som endeligt, hvis dataene er indsendt og pengene betalt.
7. LEI-registret har ret til at afvise ansøgningen. I tilfælde af afvisning vil LEI-registret refundere det fulde beløb til kunden.
8. Lovvalg
Denne aftale, enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med, af sagens genstand eller i forbindelse med dennes dannelse, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.
9. Jurisdiktion
Hver part er uigenkaldeligt enig i, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller af sagens genstand eller dennes dannelse.

Priser og betalingsbetingelser:

1. Gældende priser vises på undersiden Prisliste.
2. LEI-registret vil ikke opkræve betaling af kunden for administration af LEI koden. Kunder vil kun blive opkrævet for at ansøge om LEI eller fornyelse af LEI kode.
3. Vi accepterer kreditkort- og Paypal-betalinger.
4. Betalinger accepteres i DKK.