VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser

1. For at ansøge om en LEI-kode skal du udfylde ansøgningsskemaet, indsende dine data og betale for tjenesten med kreditkort eller Paypal.
2. Ansøger samstemmer, at ved indsendelse af formularen accepterer han/hun vilkårene og betingelserne for LEI-registret. Ansøger giver alle rettigheder til LEI-registret til at ansøge om en LEI-kode på kundens vegne. Ansøgeren bekræfter, at han/hun har fuld myndighed til at ansøge om en LEI på vegne af den juridiske enhed.
3. LEI-registret påbegynder LEI-registreringsprocessen kort efter at kunden har betalt.
4. LEI-koden udstedes snarest muligt efter betalingen er sket. I de fleste tilfælde vil LEI-koden blive udstedt på 24 timer. I nogle tilfælde kan det tage op til en hel uge.
5. Hvis kunden har indsendt utilstrækkelige data, vil LEI-registret kontakte kunden via e-mail eller det oplyste telefonnummer.
6. Købet vil blive anset som endeligt, hvis dataene er indsendt og pengene betalt.
7. LEI-registret har ret til at afvise ansøgningen. I tilfælde af afvisning vil LEI-registret refundere det fulde beløb til kunden.
8. Lovvalg
Denne aftale, enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med, af sagens genstand eller i forbindelse med dennes dannelse, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.
9. Jurisdiktion
Hver part er uigenkaldeligt enig i, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller af sagens genstand eller dennes dannelse.

Priser og betalingsbetingelser:

1. Gældende priser vises på undersiden Prisliste.
2. LEI-registret vil ikke opkræve betaling af kunden for administration af LEI-koden. Kunder vil kun blive opkrævet for at ansøge om LEI eller fornyelse af LEI-kode.
3. Vi accepterer kreditkort- og Paypal-betalinger.
4. Betalinger accepteres i DKK.