VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle betingelser

Kontrahenten er LEI Register-koncernselskabet, der opererer i kundens bopælsland. Hvis der ikke er noget LEI Register-koncernselskab, der opererer i kundens bopælsland, vil det være LEI Register OU (LEI-kode 894500SMOMUFH0UZXT46 ). LEI Register-koncern opererer i Danmark under varemærket LEI Register. LEI Register er en LEI-registreringsagent. LEI Register samarbejder med GLEIF-certificerede LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-kode 529900T8BM49AURSDO55.

LEI Register-koncernselskaber:

LEI Kode ApS
LEI-kode 894500N6DS94AVMR9R44
Adresse: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Danmark
Email: [email protected]

LEI Register OU
Adresse: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estland
Email: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adresse: 15a, 4. sal, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, Indien
Email: [email protected]

1. Ny LEI, LEI-fornyelse og LEI-overførselsproces

1.1. For at ansøge om en ny LEI-kode, forny en eksisterende LEI-kode eller overføre en LEI-kode til LEI Registers administration, skal ansøgeren udfylde den relevante ansøgningsformular, indsende sine data og betale for tjenesten med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.

1.2. Ansøgeren godkender, at man, når man indsender formularen, accepterer vilkår og betingelser på vegne af LEI Register. Ansøgeren bekræfter, at de indsendte data er korrekte, og at man har fuld bemyndigelse til at ansøge om en LEI-kode på vegne af den juridiske enhed (kunden). Ansøgeren er klar over, at kontaktoplysninger kan deles med lokale driftsenheder (LOU’er).

1.3. Ansøgeren skal være opmærksom på og acceptere at give alle rettigheder til LEI Register til at underskrive vilkår og betingelser for den valgte LOU på sine vegne. For eksempel kan servicevilkårene for RapidLEI findes her. LOU’ernes servicevilkår er meget ens, da de alle følger Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) retningslinjer.

1.4. Ansøgeren giver LEI Register alle rettigheder til at administrere den juridiske enheds LEI på dennes vegne. For eksempel giver en ny LEI-ansøger alle rettigheder til LEI Register til at ansøge om en LEI-kode på den juridiske enheds vegne. En LEI-fornyelsesansøger giver alle rettigheder til LEI Register til at forny en LEI på den juridiske enheds vegne. En LEI-overførselsansøger giver alle rettigheder til LEI Register til at overføre sin LEI til LEI Registers administration.

1.5. En LEI-overførselsansøger skal være opmærksom på, at en LEI-overførsel kan medføre en ændring af LOU. Hvis en LEI-fornyelsesansøger ansøger om at forny en LEI-kode hos LEI Register, som ikke administreres af LEI Register, skal denne LEI overføres til LEI Registers administration. LEI kan overføres før fornyelse af LEI eller under LEI-fornyelsen. LEI Register kan ikke forny en LEI-kode, der ikke administreres af LEI Register.

1.6. En LEI, der administreres af LEI Register, kan tidligst fornys, 60 dage før den udløber. Men, hvis kunden overfører og fornyer en LEI, der administreres af en anden serviceleverandør end LEI Register, og “næste fornyelsesdato” for LEI er om mere end 60 dage, kan dage fra LEI-fornyelsesperioden gå tabt.

1.7. LEI Register starter LEI-registreringen, fornyelsen og/eller overførselsprocessen kort efter, at ansøgningen og bekræftelsen på betaling er modtaget.

1.8. Ansøgeren skal være klar over, at man kan blive kontaktet for at fremlægge en fuldmagt eller en anden form for bevis, der viser, at man er autoriseret til at ansøge om en LEI på vegne af den juridiske enhed.

1.8.1. Kun autoriserede repræsentanter kan underskrive brevet eller fuldmagten med deres respektive identiteter. Ansøgeren er klar over, at plagiering af en underskrift for en autoriseret repræsentant er forbudt og udgør identitetssvindel.

1.9. Ansøgeren skal være opmærksom på, at man kan blive kontaktet for at fremlægge yderligere dokumenter. For eksempel kan LEI Register anmode om dokumenter, der beviser registreringen af den juridiske enhed, dokumenter, der viser, hvem de autoriserede repræsentanter for den juridiske enhed er, dokumenter, der viser oprettelsesdatoen for den juridiske enhed, eller dokumenter, der viser, hvornår ændringer i data for den juridiske enhed blev foretaget.

1.10. Ansøgeren skal være opmærksom på, at hvis den juridiske enhed har et direkte og/eller ultimativt moderselskab, der ejer kontrollerende aktier (typisk >50%) og konsoliderer regnskabet for datterselskabet, er man forpligtet til at indberette moderselskabsdata (niveau 2). Hvis den juridiske enhed ikke har nogle moderselskaber eller ikke kan indberette dem, skal man angive en grund til, at moderselskabsdata (niveau 2) ikke indberettes ved at vælge en indberetningsundtagelse.

1.10.1. LEI Register kan kontakte ansøgeren med henblik på, at denne skal fremlægge yderligere dokumenter, der bekræfter konsolideringen.

1.11. Ansøgeren skal være opmærksom på, at hvis den juridiske enhed er en international filial, er man forpligtet til at indberette hovedkontorets LEI-kode. Hvis man ikke oplyser hovedkontorets LEI-kode, kan LEI Register ikke fortsætte LEI-ansøgningen. Hovedkontorets LEI-kode skal findes i statussen ISSUED (UDSTEDT).

1.12. Ansøgeren skal være opmærksom på, at hvis den juridiske enhed er en fond, kan LEI Register anmode om oplysninger om fondens forhold (fondsforvaltningsenhed, paraplyfond for en afdelingsfond og/eller masterfond i en feederfond).

1.12.1. LEI Register kan kontakte ansøgeren for yderligere dokumenter for at bekræfte fondens forhold.

1.12.2. For at indberette en relation kræves der en LEI fra fondsforvaltningsenheden, paraplyfonden og masterfonden.

1.13. LEI-koden vil blive leveret så hurtigt som muligt. I 90 % af tilfældene udstedes nye LEI-koder inden for 1-3 timer. Validering af data om moderselskab og fondsforhold kan tage op til 48 timer. LEI-fornyelser og overførsler kan tage op til 7 dage. Hvis der er problemer med datavalidering, eller i særlige tilfælde, kan behandlingstiderne være længere end normalt.

1.14. Når processen er afsluttet, modtager ansøgeren en bekræftelsesmail med fakturaen til den kontakt-e-mailadresse, der er angivet i LEI-ansøgningen.

1.15. Ansøgeren skal være bekendt med og acceptere, at når man har indsendt ansøgningen og accepteret vilkårene, anses ansøgningen for at være endelig. Når LEI Register har modtaget overførselsansøgningen, kan den ikke tilbagekaldes. Når LEI Register har modtaget bekræftelse på betaling for en ny LEI, en LEI-fornyelse eller fornyelses- og overførselsansøgning, kan ansøgningen ikke tilbagekaldes. Hvis ansøgeren har givet tilstrækkelige oplysninger til at behandle LEI-ansøgningen, kan processen ikke stoppes, og LEI vil blive udstedt.

1.16. Ansøgeren er klar over, at i tilfælde af at man ikke indsender de oplysninger, der anmodes om, herunder alle de oplysninger, der er nævnt ovenfor, vil LEI Register og den relevante LOU gøre en rimelig indsats for at fuldføre LEI-ansøgningen. Dette kan resultere i, at moderselskabsoplysninger (niveau 2) angives som ikke-offentlige, eller at fondsforholdsdata ikke offentliggøres. I tilfælde af, at LEI ikke kan udstedes, fornys og/eller overføres, fordi ansøgeren ikke har indsendt de ønskede oplysninger, er LEI Register og den relevante LOU ikke ansvarlige for eventuelle LEI-relaterede tab.

1.17. Ansøgeren er klar over, at når en LEI-kode er blevet udstedt, vil LEI og den juridiske enheds LEI-relaterede referencedata blive offentliggjort på GLEIF’s og LEI Registers hjemmeside. Når en LEI er udstedt, kan den ikke slettes eller overføres til en anden juridisk enhed.

1.18 LEI Register sender en e-mail til den angivne kontakt-e-mailadresse, 60 dage før en LEI skal fornys (dvs. 60 dage før den betalte udløbsdato).

2. Flerårige LEI-registreringer og automatiske fornyelser

2.1. Af hensyn til kundernes bekvemmelighed tilbyder LEI Register mulighed for at forudbetale fornyelsesgebyret i op til 5 år.

2.1.2. Hvis kunden har købt en flerårig LEI-fornyelse, vil LEI Register dække fornyelsesomkostningerne for den købte periode.

2.1.3. Hvis kunden har bestilt en flerårig fornyelse af sin LEI (f.eks. en 5-årig LEI) hos LEI Register, og kunden i løbet af den forudbetalte periode overfører sin LEI til en anden serviceleverandør, annulleres den flerårige registrering automatisk.

2.2 Uanset om kunden har købt fornyelsen for flere år (2-5), vil LEI-data blive opdateret årligt. Derfor er “næste fornyelsesdato” i GLEIF-databasen normalt tidspunktet for LEI-udstedelse/sidste fornyelse + 365 dage, men aldrig mere end 425 dage ud i fremtiden.

2.3. En kunde kan vælge at få sin LEI-kode fornyet automatisk.

2.3.1. Hvis en kunde har valgt automatisk årlig fornyelse af sin LEI-kode, vil kunden blive faktureret 60 dage før udløbet af sin nuværende kontrakt. Betalingen vil blive trukket fra den samme konto, som blev brugt til den første betaling.

2.3.2 Kunden får besked om den kommende automatiske fornyelse via e-mail. Kunden får 5 dage til at indsende ændringer til sine LEI-data, i tilfælde af at noget skal opdateres, eller kunden ønsker at annullere den automatiske LEI-fornyelse. Efter 5 dage påbegynder LEI Register fornyelsen. Når fornyelsen er afsluttet, modtager kunden en bekræftelsesmail med den endelige faktura for fornyelsen. Når LEI er blevet fornyet, kan fornyelsen ikke tilbageføres.

2.4. LEI Register har fuld ret til at forny den juridiske enheds LEI-kode og opdatere referencedata i GLEIF-databasen gennem den relevante LOU.

2.4.1. Hvis den juridiske enhed er registreret, har LEI Register og den relevante LOU ret til at opdatere den juridiske enheds referencedata baseret på relevante registre.

2.4.2. Hvis den juridiske enheds data ikke kan verificeres i et register, vil LEI Register og den relevante LOU gøre en rimelig indsats for at forny LEI ved hjælp af eksisterende data. Dette kan omfatte indberetning af moderselskabsdata (niveau 2) som ikke-offentlige eller manglende indberetning af fondsforholdsdata.

2.4.3. Kunden bekræfter, at man vil informere LEI Register hvis der er ændringer i data, som ikke kan valideres ud fra offentlige registre, og at man vil levere relevante, opdaterede oplysninger.

2.4.4. LEI Register kan kontakte kunden for at anmode om opdaterede oplysninger og/eller dokumenter (f.eks. opdaterede konsoliderede regnskaber, en undtagelse for indberetning, fuldmagt, bevis for autorisation eller andre data).

2.4.5. Hvis kunden ikke indsender de anmodede oplysninger og/eller dokumenter, kan LEI ikke fornys. Hvis LEI ikke fornys, fordi kunden ikke indsender de ønskede oplysninger, er LEI Register og den relevante LOU ikke ansvarlig for eventuelle LEI-relaterede tab. Hvis kunden undlader indsende de ønskede oplysninger i 60 dage eller mere, har LEI Register ret til at opsige kontrakten.

3. Fast-track service

3.1. Fast-track-service er kun for nye LEI-kunder. Fast-track understøtter juridiske enheder, der er registreret hos CVR – Det Centrale Virksomhedsregister, som ikke har eller indberetter moderselskabsdata (niveau 2) eller fondsforholdsdata. Hvis kunden kvalificerer sig til Fast-track, vises afkrydsningsfeltet Fast-track på betalingssiden.

3.2. Hvis afkrydsningsfeltet Fast-track ikke vises på betalingssiden, har vi konstateret manglende overensstemmelse mellem enhedens registreringsnummer og CVR – Det Centrale Virksomhedsregister, eller at relationer til andre enheder ikke blev angivet i ansøgningen. I dette tilfælde vil LEI-ansøgningen blive behandlet som en almindelig ansøgning.

3.3. LEI Register garanterer at levere en ny LEI på 3 timer til Fast-track-kunder.

3.4. LEI Register vil gøre en rimelig indsats for at levere LEI inden for den lovede tidsramme.

4. LEI-certifikat/tag

4.1. Et LEI-certifikat + tag og en papirkopi af certifikatet kan tilføjes ordren på betalingssiden eller købes separat, efter at LEI-data er blevet offentliggjort på denne hjemmeside. LEI-certifikat + tag og en papirkopi af certifikatet kan købes separat ved at søge efter LEI-koden under afsnittet “LEI-certifikat” på denne hjemmeside.

4.2. LEI Register sender papirkopien af certifikatet inden for 7 arbejdsdage. Papirkopien vil blive sendt til den juridiske enheds hjemsted.

4.3. LEI Register forbeholder sig retten til ikke at sende en ny papirkopi, hvis kunden har angivet forkerte data, eller hvis kunden ikke accepterer leveringen.

5. Gebyrer

5.1. Gebyrer for at bestille en ny LEI, overføre en LEI eller forny en LEI kan findes i afsnittet “LEI Kode Pris” på denne hjemmeside. Prisen for en ny LEI-kode inkluderer den første registrering af en LEI og den årlige fornyelse af LEI for den valgte periode. Omkostningerne ved at forny en eksisterende LEI-kode inkluderer den årlige fornyelse af LEI for den valgte periode. Det er gratis at overføre en LEI, hvis det er nødvendigt. De angivne omkostninger inkluderer GLEIF-gebyret. Priserne er eksklusive moms.

5.2. Ansøgeren kan vælge tillægsydelser mod et ekstra gebyr.

5.2.1. Tilføjelse af moderselskabsdata koster 75 kr. pr. moderselskab pr. år.

5.2.1. Validering af fondsdata koster 75 kr. om året.

5.2.3. Hvis tjenesten Fast-track vælges under betalingen, opkræves der et ekstragebyr på 390 kr.

5.2.4. Priserne for LEI-certifikatet + tag og papirkopi af certifikatet kan findes under afsnittet “LEI-certifikat” på denne hjemmeside.

6. Tilbagebetalingspolitik

6.1 For at anmode om tilbagebetaling, kontakt [email protected]. Anmodninger om tilbagebetaling og annullering kan også sendes til adressen Uus 21-2, 10111 Tallinn, Estland.

6.2 Tilbagebetaling vil blive foretaget i løbet af 7 dage. Bemærk venligst, at tilbagebetalingstiderne varierer fra bank til bank. Det kan tage op til 30 dage, før betalingen når frem.

6.3. LEI Register har ret til at opkræve et tilbagebetalingsgebyr på 225 kr. pr. tilbagebetaling.

6.4. Kunden er berettiget til at anmode om tilbagebetaling, hvis ingen af betingelserne nævnt i punkt 6.5. er opfyldt.

6.5. LEI Register har ret til at afvise tilbagebetaling, hvis:

6.5.1. Ansøgningen er blevet registreret som endelig.

6.5.2. Den automatiske fornyelse af en LEI er gennemført.

6.5.3. Kunden har bestilt en flerårig fornyelse af sin LEI (f.eks. en 5-årig LEI) og senere opdager, at man ikke længere har brug for en aktiv LEI.

6.5.4. Kunden overfører LEI til en anden serviceleverandør inden udløbet af den forudbetalte fornyelsesperiode.

6.5.5. Dage fra LEI-fornyelsesperioden kan gå tabt, fordi kunden overfører og fornyer en LEI, der administreres af en anden serviceleverandør end LEI Register, og der er mere end 60 dage til “næste fornyelsesdato” for LEI.

6.5.6. Tilbageværende dage før fornyelsesperioden for en international filials LEI-kode kan gå tabt, fordi hovedkontorets LEI-kode er blevet tildelt statussen LAPSED (UDLØBET), hvorefter den internationale filials LEI-kode er blevet tildelt statussen LAPSED (UDLØBET).

6.5.7. LEI kan ikke udstedes fornys eller overføres, eftersom kunden har undladt at indsende de nødvendige oplysninger inden for 60 dage. De nødvendige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

  • fuldmagter
  • beviser for autorisation
  • dokumenter, der viser, hvem de autoriserede repræsentanter for den juridiske enhed er
  • registreringsdokumenter
  • dokumenter, der viser oprettelsesdatoen for den juridiske enhed
  • dokumenter, der viser, hvornår der er foretaget ændringer i oplysningerne om den juridiske enhed
  • dokumenter for at verificere konsolidering eller fondsforhold
  • hovedkontorets eller paraplyfondens LEI
  • andre dokumenter/oplysninger relateret til den juridiske enhed.

6.5.8. Det står efter validering af de leverede moderselskabsdata (niveau 2) klart, at et af moderselskaberne ikke konsoliderer.

6.5.9. Kunden ikke accepterer levering af papirkopien af sit LEI-certifikat, eller hvis kunden har indsendt forkerte data.

6.6. Tilbagebetalingsperioden, som beskrevet i GLEIF RA Governance Framework, vil blive overholdt.

7. Gældende lovgivning

7.1 Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller indgåelse, henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

Endelige betingelser

Kunden er fuldt ud ansvarlig for enhver aktivitet relateret til en LEI-kode, som er forbundet med den juridiske enhed, den repræsenterer. LEI Register er på ingen måde ansvarlig for mulige tab relateret til en LEI.

LEI Register fungerer som en LEI-registreringsagent i kundens navn og samarbejder med de GLEIF-akkrediterede LOU’er med henblik på at bestille, forny, overføre og opdatere LEI for sine kunder.

LEI Register forbeholder sig retten til enhver tid at kunne foretage ændringer i sine vilkår og betingelser. Et dokument, der beskriver de gældende vilkår og betingelser, findes altid på LEI Registers hjemmeside: https://www.leiregister.dk