VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle betingelser

LEI-tjenesten (https://www.leiregister.dk) leveres af LEI Kode ApS (LEI-nummer 894500N6DS94AVMR9R44, enhedsadresse Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, registreret i henhold til estisk lovgivning). LEI Kode ApS er en LEI-registreringsagent. LEI Kode ApS opererer i Danmark under varemærket LEI Register. LEI Register samarbejder med den GLEIF-certificerede LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55.

1. Ny LEI, LEI-fornyelse og LEI-overførselsproces

1.1. For at ansøge om et nyt LEI-nummer, forny et eksisterende LEI-nummer eller overføre et LEI-nummer under LEI Registers ledelse, skal ansøgeren udfylde den relevante ansøgningsformular, indsende deres data og betale for tjenesten med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.

1.2. Ansøgeren accepterer, at man, når man indsender formularen, accepterer vilkår og betingelser på vegne af LEI Register. Ansøgeren bekræfter, at de indsendte data er korrekte, og at de har fuld bemyndigelse til at ansøge om et LEI-nummer på vegne af den juridiske enhed (kunden). Ansøgeren er klar over, at kontaktoplysninger kan deles med lokale driftsenheder (LOU).

1.3. Ansøgeren er opmærksom på og accepterer at give alle rettigheder til LEI Register til at underskrive vilkår og betingelser for den valgte LOU på deres vegne. For eksempel kan servicevilkårene for RapidLEI findes her. LOUs servicevilkår er meget ens, da de alle følger Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) retningslinjer.

1.4. Ansøgeren giver LEI Register alle rettigheder til at administrere den juridiske enheds LEI på deres vegne. For eksempel giver en ny LEI-ansøger alle rettigheder til LEI Register til at ansøge om en LEI-kode på den juridiske enheds vegne. En LEI-fornyelses ansøger giver alle rettigheder til LEI Register til at forny en LEI på den juridiske enheds vegne. En LEI-overførsels ansøger giver alle rettigheder til LEI Register til at overføre deres LEI under LEI Registers ledelse.

1.5. En LEI-overførsels ansøger er opmærksom på, at en LEI-overførsel medfører/kan medføre en ændring af LOU. Hvis en LEI-fornyelses-ansøger, ansøger om at forny en LEI-kode med LEI Register, som ikke er under deres administration, skal denne LEI overføres under LEI Registers administration. LEI kan overføres før fornyelse af LEI eller under LEI-fornyelsesprocessen. LEI Register kan ikke forny en LEI-kode, der ikke er under deres administration.

1.6. En LEI, der administreres af LEI Register, kan tidligst fornyes 60 dage før den udløber. Men, hvis kunden overfører og fornyer en LEI, der administreres af en anden tjenesteudbyder end LEI Register, og "næste fornyelsesdato" for LEI er mere end 60 dage, kan dage fra LEI fornyelsesperioden måske gå tabt.

1.7. LEI Register starter LEI-registreringen, fornyelsen og/eller overførselsprocessen kort efter, at have modtaget ansøgningen og bekræftelse på betaling.

1.8. Ansøgeren er klar over, at de kan blive kontaktet for at fremlægge et autorisationsbrev (fuldmagt) eller ethvert andet bevis, der viser, at de er autoriseret til at ansøge om en LEI på vegne af den juridiske enhed.

1.8.1. Kun udpegede underskrivere kan underskrive brevet eller fuldmagten under deres respektive identiteter. Ansøgeren er klar over, at plagiering af en autoriseret underskrift er forbudt og er lig med identitetssvindel.

1.9. Ansøgeren er opmærksom på, at de kan blive kontaktet for at fremlægge yderligere dokumenter. For eksempel kan LEI Register anmode om dokumenter der beviser registreringen af den juridiske enhed, dokumenter der viser hvem de autoriserede repræsentanter for den juridiske enhed er, dokumenter der viser oprettelsesdatoen for den juridiske enhed eller dokumenter der viser, hvornår ændringer i juridiske enhedsdata blev foretaget.

1.10. Ansøgeren er opmærksom på, at hvis den juridiske enhed har et direkte og/eller ultimativt moderselskab, der ejer kontrollerende aktier (typisk >50%) og konsoliderer regnskabet for datterselskabet, er de forpligtet til at indberette moderselskabsdata (niveau 2). Hvis den juridiske enhed ikke har nogle moderselskaber eller ikke kan indberette dem, vil det være nødvendigt at angive en grund til ikke at afgive moderselskabsdata (niveau 2) ved at vælge en indberetningsundtagelse.

1.10.1. LEI Register kan kontakte ansøgeren for at fremlægge yderligere dokumenter til at bekræfte konsolideringen.

1.11. Ansøgeren er opmærksom på, at hvis den juridiske enhed er en international filial, er de forpligtet til at indberette hovedkontorets LEI-kode. Hvis de ikke oplyser hovedkontorets LEI-kode, kan LEI Register ikke fortsætte LEI-ansøgningen.

1.11.1. "Næste fornyelsesdato" for en international filials LEI skal være den samme som "næste fornyelsesdato" for hovedkontorets LEI.

1.12. Ansøgeren er opmærksom på, at hvis den juridiske enhed er en fond, kan LEI Register anmode om oplysninger om fondsforhold (fondsforvaltnings-enhed, paraplyfond for en sub-fond og/eller masterfond i en feederfond).

1.12.1. LEI Register kan kontakte ansøgeren for yderligere dokumenter for at bekræfte fondsforholdene.

1.12.2. For at indberette en relation kræves der et LEI fra fondsforvaltningsenheden, paraplyfonden og masterfonden.

1.13. LEI-koden vil blive leveret så hurtigt som muligt. I 90 % af tilfældene udstedes nye LEI-koder inden for 1-3 timer. Validering af moderselskabs- og fondsforholdsdata kan tage op til 48 timer. LEI-fornyelser og overførsler kan tage op til 7 dage. Hvis der er problemer med datavalidering, eller i særlige tilfælde, kan behandlingstiderne være længere end normalt.

1.14. Når processen er afsluttet, modtager ansøgeren en bekræftelsesmail med fakturaen til den kontakt e-mail, der er angivet i LEI-ansøgningen.

1.15. Ansøgeren er bekendt med og accepterer, at når de har indsendt ansøgningen og accepteret vilkårene, anses ansøgningen for at være endelig. Når LEI Register har modtaget overførselsansøgningen, kan den ikke tilbagekaldes. Når LEI Register har modtaget bekræftelse på betaling for en ny LEI, en LEI-fornyelse eller fornyelses- og overførselsansøgning, kan ansøgningen ikke tilbagekaldes. Hvis ansøgeren har givet tilstrækkelige oplysninger til at behandle LEI-ansøgningen, kan processen ikke stoppes, og LEI vil blive udstedt.

1.16. Ansøgeren er klar over, at i tilfælde af at de undlader at give de oplysninger, der anmodes om, herunder alle de oplysninger, der er nævnt ovenfor, vil LEI Register og den relevante LOU gøre en rimelig indsats for at fuldføre LEI-ansøgningen. Dette kan resultere i, at moderselskabsoplysninger (niveau 2) angives som ikke-offentlige, eller at fondsforholdsdata ikke offentliggøres. I tilfælde af, at LEI ikke kan udstedes, fornyes og/eller overføres, som følge af at ansøgeren undlader at give de ønskede oplysninger, er LEI Register og den relevante LOU ikke ansvarlige for eventuelle LEI-relaterede skader.

1.17. Ansøgeren er klar over, at når en LEI-kode er blevet udstedt, vil LEI og den juridiske enheds LEI-relaterede referencedata blive offentliggjort på GLEIFs og LEI Registers hjemmeside. Når en LEI er udstedt, kan den ikke slettes eller overføres til en anden juridisk enhed.

1.18 LEI Register sender en e-mail til den angivne kontakt e-mailadresse 60 dage før en LEI skal fornyes (dvs. 60 dage før den betalte udløbsdato).

2. Flerårig LEI-registrerings kontrakter og automatiske fornyelser

2.1. Af hensyn til kundernes bekvemmelighed tilbyder LEI Register muligheden for at forudbetale fornyelsesgebyret på forhånd i op til 5 år.

2.1.2. Hvis kunden har købt LEI-fornyelses tjenesten for flere år, vil LEI Register dække fornyelsesomkostningerne for den købte periode.

2.1.3. Hvis kunden har bestilt en flerårig fornyelse af deres LEI (f.eks. en 5-årig LEI) fra LEI Register, og de i løbet af den forudbetalte periode overfører LEI til en anden tjenesteudbyder, annulleres den flerårige kontrakt automatisk.

2.2 Uanset om kunden har købt fornyelsestjenesten for flere år (2-5), vil LEI-data blive opdateret årligt. Derfor er "næste fornyelsesdato" i GLEIF-databasen normalt tidspunktet for LEI-udstedelse/sidste fornyelse + 365 dage, men aldrig mere end 425 dage ud i fremtiden.

2.3. Kunder, der bestiller LEI-registreringstjenesten for et år, kan vælge at få deres LEI fornyet automatisk på en årlig basis.

2.3.1. Hvis en kunde har valgt automatisk årlig fornyelse af sit LEI-nummer, vil de blive opkrævet 60 dage før LEI-nummerets »næste fornyelsesdato«. Betalingen vil blive trukket fra den samme konto, som blev brugt til den første betaling.

2.3.2 Kunden får besked om den kommende automatiske fornyelse via e-mail. De vil have en 5-dages periode til at indsende ændringer til deres LEI-data, i tilfælde af at noget skal opdateres, eller hvis de ønsker at annullere den automatiske fornyelse af deres LEI. Efter perioden på 5 dage starter LEI Register fornyelsesprocessen. Når fornyelsesprocessen er afsluttet, modtager kunderne en bekræftelsesmail med den endelige faktura for fornyelsestjenesten. Når LEI er blevet fornyet, kan fornyelsen ikke tilbageføres.

2.4. LEI Register har fuld ret til at forny den juridiske enheds LEI-kode og opdatere referencedata i GLEIF-databasen gennem den relevante LOU.

2.4.1. Hvis den juridiske enhed er registreret, har LEI Register og den relevante LOU ret til at opdatere den juridiske enheds referencedata baseret på det relevante register.

2.4.2. Hvis den juridiske enheds data ikke kan verificeres i et register, vil LEI Register og den relevante LOU gøre en rimelig indsats for at forny LEI ved hjælp af eksisterende data. Dette kan omfatte indstilling af moderselskabsdata (niveau 2) til ikke-offentlig eller undladelse af at rapportere fondsforholdsdata.

2.4.3. Kunden accepterer at underrette LEI Register i tilfælde af, at der er sket en ændring i data, der ikke kan valideres fra offentlige registre, og at levere de relevante opdaterede oplysninger.

2.4.3. El cliente se compromete a informar a LEI Register en caso de que se produzca algún cambio en la información que no pueda ser validado a través de los registros públicos y a facilitar la correspondiente información actualizada.

2.4.4. LEI Register kan kontakte kunden for at bede om opdaterede oplysninger og/eller dokumenter (f.eks. opdaterede konsoliderede regnskaber, en indberetning undtagelse, en fuldmagt, bevis for autorisation eller andre data).

2.4.5. Hvis kunden undlader at give de anmodede oplysninger og/eller dokumenter, kan LEI ikke fornyes. Hvis LEI ikke fornyes, som følge af at kunden undlader at levere de ønskede oplysninger, er LEI Register og den relevante LOU ikke ansvarlig for eventuelle LEI-relaterede skader. Hvis kunden undlader at levere de ønskede oplysninger inden for 60 dage, har LEI Register ret til at annullere kontrakten.

3. Fast-track service

3.1. Fast-track-service er kun for nye LEI-kunder. Fast-track understøtter juridiske enheder, der er registreret hos CVR – Det Centrale Virksomhedsregister, som ikke har eller rapporterer moderselskabsdata (niveau 2) eller fondsforholdsdata. Hvis kunden kvalificerer sig til Fast-track, vil afkrydsningsfeltet Fast-track blive vist på betalingssiden.

3.2. Hvis afkrydsningsfeltet Fast-track ikke vises på betalingssiden, fandt vi ikke en overensstemmelse mellem enhedens registreringsnummer og CVR – Det Centrale Virksomhedsregister, eller vi fandt, at relationsdata blev rapporteret i ansøgningen. I dette tilfælde vil LEI-ansøgningen blive behandlet som en almindelig ansøgning.

3.3. LEI Register garanterer at levere en ny LEI på 3 timer til Fast-track-kunder.

3.4. LEI Register vil gøre en rimelig indsats for at levere LEI inden for den lovede tidsramme.

4. LEI-certifikat/Tag

4.1. Et LEI-certifikat + Tag og en papirkopi af certifikatet kan tilføjes ordren på betalingssiden, eller købes separat efter at LEI-data er blevet offentliggjort på denne hjemmeside. LEI-certifikat + Tag og en papirkopi af certifikatet kan købes separat ved at søge efter LEI-koden under afsnittet "LEI Certifikat/Tag" på denne hjemmeside.

4.2. LEI Register sender papirkopien af certifikatet inden for 7 arbejdsdage. Papirkopien vil blive sendt til den juridiske enheds juridiske adresse.

4.3. LEI Register forbeholder sig retten til ikke at sende en ny papirkopi, hvis kunden har opgivet forkerte data, eller hvis kunden ikke accepterer leveringen.

5. Gebyrer

5.1. Gebyrer for at bestille en ny LEI, overføre en LEI eller forny en LEI kan findes i afsnittet "LEI Kode Pris" på denne hjemmeside. Prisen for en ny LEI-kode inkluderer den første registrering af en LEI og den årlige fornyelse af LEI for den valgte periode. Omkostningerne ved at forny en eksisterende LEI-kode inkluderer den årlige fornyelse af LEI for den valgte periode. Det er gratis at overføre en LEI, hvis det er nødvendigt. De angivne omkostninger inkluderer GLEIF-gebyret. Priserne er uden moms.

5.2. Ansøgeren kan vælge tillægsydelser mod et ekstra gebyr.

5.2.1. Tilføjelse af moderselskabsdata koster 75 kr pr. moderselskab pr. år.

5.2.1. Validering af fondsdata koster 75 kr om året.

5.2.3.  Hvis tjenesten Fast-track vælges under betalingen, opkræves der et ekstragebyr på 390 kr.

5.2.4. Priserne for LEI-certifikatet + Tag og papirkopi af certifikatet kan findes under afsnittet "LEI Certifikat/Tag" på denne hjemmeside.

6. Tilbagebetalings-politik

6.1 For at ansøge om tilbagebetaling, kontakt [email protected]. Anmodninger om tilbagebetaling og annullering kan også sendes til Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland.

6.2 Refusion vil blive udstedt inden for 7 dage. Bemærk venligst, at tilbagebetalingstiderne varierer fra bank til bank. Det kan tage op til 30 dage, før refusionen når frem.

6.3. LEI Register har ret til at opkræve et refusionsgebyr på 225 kr pr. refusion.

6.4. Kunden er berettiget til at anmode om tilbagebetaling, hvis de ikke opfylder nogen af betingelserne nævnt i punkt 6.5.

6.5. LEI Register har ret til at afvise enhver refusion, hvis:

6.5.1. Ansøgningen er blevet registreret som endelig.

6.5.2. Den automatiske fornyelse af en LEI er gennemført.

6.5.3. Kunden har bestilt en flerårig fornyelse af deres LEI (f.eks. en 5-årig LEI) og senere opdager at de ikke længere har brug for en aktiv LEI.

6.5.4. Kunden overfører LEI til en anden tjenesteudbyder inden udløbet af deres forudbetalte fornyelsesperiode.

6.5.5. Dage fra fornyelsesperioden for LEI går tabt, fordi kunden overfører og fornyer en LEI, der administreres af en tjenesteudbyder, der er forskellig fra LEI Register, og "næste fornyelsesdato" for LEI er længere end 60 dage.

6.5.6. Dage fra fornyelsesperioden for en international filials LEI går tabt på grund af tilpasning af "næste fornyelsesdato" for filialens LEI til "næste fornyelsesdato" for hovedkontorets LEI.

6.5.7. En LEI ikke kan udstedes, fornys eller overføres, som følge af at kunden har undladt at give de nødvendige oplysninger inden for 60 dage. De nødvendige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

  • en fuldmagt
  • bevis for autorisation
  • dokumenter der viser, hvem de bemyndigede repræsentanter for den juridiske enhed er
  • registreringsdokumenter
  • dokumenter der viser oprettelsesdatoen for den juridiske enhed
  • dokumenter der viser, hvornår der er foretaget ændringer af oplysningerne om den juridiske enhed
  • dokumenter for at verificere konsolidering eller fondsforhold
  • hovedkontorets eller paraplyfondens LEI
  • andre dokumenter/oplysninger relateret til den juridiske enhed.

6.5.8. Det bliver klart, efter validering af de leverede moderselskabsdata (niveau 2), at et af moderselskaberne ikke konsoliderer.

6.5.9. Kunden ikke accepterer levering af papirkopien af deres LEI-certifikat, eller hvis de har givet forkerte data.

6.6. Refunderingsperioden, som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework, vil blive overholdt.

7. Gældende lovgivninge

7.1 Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller indgåelse, henhører under og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

Endelige betingelser

Kunden er fuldt ud ansvarlig for enhver LEI-nummer relateret aktivitet, som er forbundet med den juridiske enhed, de repræsenterer. LEI Register er på ingen måde ansvarlig for mulig skade relateret til en LEI.

LEI Register fungerer som en LEI-registreringsagent i kundens navn og samarbejder med de GLEIF-akkrediterede LOU´er for at bestille, forny, overføre og opdatere LEI for deres kunder.

LEI Register forbeholder sig retten til enhver tid at kunne foretage ændringer i sine vilkår og betingelser. Et dokument, der beskriver de nuværende vilkår og betingelser, kan altid findes på LEI Registers hjemmeside: https://www.leiregister.dk