ISO 17442 – Standard for LEI kodestruktur

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) er en global, uafhængig, ikke-statslig organisation for standardisering, der består af repræsentanter fra medlemslandenes nationale standardiseringsorganisationer. Disse standarder er formler for at udrette noget – det kan dreje sig om udvikling af produkter, processtyring, eller levering af tjenesteydelser – og dækker dermed en lang række aktiviteter.  

ISO 17442: LEI Kodestrukturen

Det Globale Legal Entity Identifier System (GLEIS) er designet til at identificere deltagere i finansielle transaktioner på en unik og entydig måde.

ISO 17442 standarden definerer et sæt egenskaber eller referencedata for juridiske enheder der indeholder de mest essentielle elementer for identificering. En Legal Entity Identifier (LEI) kode er neutral, uden indbygget intelligens eller landekoder der kan skabe unødig kompleksitet for os som brugerne.

LEI er designet til at blive behandlet automatisk. Koden kan også bekvemt anvendes til andre medie transaktioner når det er hensigtsmæssigt.


De fire nøgleprincipper, der ligger til grund for LEI er:

  1. Det er en global standard.
  2. Èn enkelt, unik identifikationskode vil blive tildelt hver juridisk enhed.
  3. Understøttet af høj datakvalitet.
  4. Det er et offentligt gode, der er gratis tilgængeligt for alle.

Så snart en juridisk enhed har anskaffet en LEI, vil den blive udgivet sammen med de relaterede LEI referencedata. Det betyder at den fulde data for alle der anvender LEI når som helst er offentligt tilgængelig til ubegrænset brug til enhver interesseret part.


ISO 17442 standard – referencedata

ISO 17442 standarden uddyber minimumskrav for referencedata, som de skal leveres til hver LEI:

  • Den juridiske enheds officielle navn, som det står registreret i de officielle registre.
  • Den registrerede adresse for den juridiske enhed.
  • Landet for stiftelse.
  • Koderne til repræsentation af landenavne og deres underafdelinger.
  • Datoen for den første tildeling af LEI, datoen for den seneste opdatering af LEI oplysningerne, samt udløbsdatoen, hvis relevant.

 


Formatering af LEI koden

LEI koden er altid bestående af en 20-cifret alfanumerisk kode, der følger strukturen nedfældet nedenfor.

Karaktererne 1-4

Som set i eksemplet på LEI koden, består de første 4 cifre af identifikatoren på den Lokale Behandlingsenhed (LOU). Dette identificerer kilden der udstedte LEI koden.

Karaktererne 5-6

De følgende to er de reserverede cifre til LEI. I forbindelse med LEI formatering forbliver de altid 0,0.

Karaktererne 7-18
Denne del af LEI nummeret, der vedrører “Entity Identifier”, er unik og forskellig for hver enkelt juridisk enhed. Denne alfanumeriske del kan identificere hver enkelt registreret erhvervsdrivende i den globale database.

Karaktererne 19-20

De sidste to cifre har til formål at tjekke om nummeret på den juridiske enhed er i overensstemmelse med ISO 17442 standarden, som du kan se i LEI eksemplet ovenfor.

 

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her