Hvilke dokumenter kræves der for registrering af LEI?

Den dokumentation, der kræves til en LEI-ansøgning, varierer ud fra enhedens type. Når du ansøger om en LEI, vil de oplysninger, der angives i ansøgningen, blive tjekket i forhold til registre, der er akkrediteret i forhold til Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Når du ansøger om en LEI til enhedstyper som f.eks. anpartsselskab (ApS), partnerselskab (P/S) eller tilsvarende enheder, som er registreret i CVR, er der intet krav om yderligere dokumentation i forbindelse med ansøgningsformularen.

Der er, fordi verificeringen i LOU‘en baserer sig på oplysninger fra CVR, som har dækkende data om lokale enheder.

Vær opmærksom på, at hvis der er brug for yderligere dokumenter til LEI-ansøgningen, kontakter vi dig for at anmode om dem.


Fuldmagt

Et dokument, som vi ofte sender til underskrivelse, er en fuldmagt. Dette dokument er påkrævet, hvis ansøgeren ikke er nævnt i de GLEIF-akkrediterede registre, og vi har brug for en autoriseret repræsentant til at underskrive ansøgningen. Et andet tilfælde, hvor vi beder om en fuldmagt, er ved ansøgning om overførsel.

Fuldmagten kan underskrives digitalt i løbet af få sekunder. Du kan enkelt dele linket med den rigtige person med henblik på underskrift.


Ikke en aktiv beslutningstager

Hvis dit navn ikke fremgår som aktiv beslutningstager i enhedens CVR-oplysninger, men du har fuldmagt til at handle på vegne af denne, skal du bevise, at du besidder en sådan myndighed. Det kan klares ved at indsende et fuldmagtsgivende dokument, som identificerer den juridiske enheds autoriserede repræsentanter.

Fuldmagtsgivende dokumenter kan omfatte forskellige typer af dokumenter, som bestyrelsesreferater, registerudskrifter, vedtægter eller fondsvedtægter.


Enheder, som skal indlevere yderligere oplysninger

  1. Datterenheder: Hvis en anden virksomhed ejer en kontrollerende aktiepost i din virksomhed (typisk over 50 %), og moderenheden konsoliderer regnskabet, skal du i registreringsformularen vedlægge moderenhedens seneste konsoliderende regnskab som bevis for forholdet.
  2. Hvis den juridiske enhed ikke er registreret i CVR eller andre registre, som f.eks. Finanstilsynet, kan det være, at vi vil bede om, at man indsender et relevant dokument, hvoraf navn, adresse og autoriserede repræsentanter for den juridiske enhed klart fremgår.

 

Hvilke dokumenter kræves der for registrering af LEI?

Få din LEI i dag

240 kr. /år

Gennemfør vores ansøgningsproces på få minutter.

Ansøg her